Våld i nära relationer - UTVÄG finns 2011-05-16

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum (VKV) har under 2010 anordnat utbildningar för personal inom Primärvården Göteborg. Önskemål har framförts om fördjupad kunskap kring vilka verksamheter som hjälper våldsutsatta inom Göteborg. Därför anordnas nu en halvdag tillsammans med Utväg Göteborg där deras verksamheter presenteras. Utväg Göteborg är en myndighetssamverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården. Inom Utväg samverkar man för att på bästa sätt kunna hjälpa alla som drabbas vid våld i en nära relation; kvinnan, mannen och eventuella barn.

Läs mera på deras hemsida: http://www.goteborg.se/wps/portal/utvag

Datum: Måndagen den 16 maj, kl 13:00-16:00
Lokal: Handelshögskolan, sal B32

Program:
13.00-13.15 Inledning, Tove Corneliussen, VKV
13.15-14.00 Lotta Bengtsson och Anna Olbers, Utväg kvinnor
14.10-14.50 Lena Hogander och Elisabeth Hedin, Utväg barn
14.50-15.20 Fikapaus
15.20-16.00 Anders Danell och Tommy Sjölund, Utväg män

Målgrupp: Anställda inom Primärvården Göteborg.

Ingen avgift - fika ingår!

Anmälan via formulär: www.valdinararelationer.se/utvag110516 senast 9 maj

Inbjudan i pdf - klicka här

Välkomna!


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m