Stöd till barn som upplevt våld i hemmet

Erfarenheter från en studie av barn och mammor som deltagit i Bojens grupprogram.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Bojen. Bojen är en ideell förening i Göteborg som driver stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar mellan 4-19 år och deras mammor som upplever våld i nära relationer. Gruppverksamheten bygger på det amerikanska programmet Children are people too (CAP) och dess svenska version från Ersta Vändpunkten, men är omarbetat av Bojen för deras målgrupp. Barnhuset har gett ekonomiskt stöd till ett forskningsprojekt för att utvärdera Bojens verksamhet. Projektet är nu avslutat och har utmynnat i tre rapporter; två som handlar om mammornas situation och en om barnens situation.

På seminariet kommer resultat från forskningsprojektet att presenteras. En diskussion kommer att föras om hur stödet till barnen och mammorna kan förbättras utifrån de erfarenheter som utvärderingen gett.

Tid och plats: Torsdagen den 15 mars 2012, kl. 08.30 – 12.00, Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg.

Inbjudan och program


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m