Stockholm - Temadag om relationsvåld

Presentation av enkätundersökning av den kommunala familjerådgivningens arbete med relationsvåld

Tid: måndag 1 mars 2010, kl 10.00 – 16.00

Plats: Ersta Konferenscenter, Erstagatan 1 K, Stockholm. (Buss 53 från Centralen)
           
Anmälan: till Margareth Melin,   senast fredag 12 februari.
 
Ingen konferensavgift, KFR bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch bekostas av konferensdeltagarna själva.

Program:
09.30    Fika
10.00    Välkommen och presentation av rapporten
12.30    Lunch
13.30    Reflektioner och samtal kring redovisningen och inför det fortsatta arbetet, samt exempel från fältet. (inkl. eftermiddagsfika)
15.00-  Sammanfattning och avslutning
16.00 


Vid förfrågningar kontakta Karin Lübeck tel 0250-38386, Eva Cederström tel. 054-296553 eller Leif Jonsson tel 023-87170.


Välkomna !

Styrelsen för KFR


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizo5umtqvH|mtm95{muizo5umtqvH|mtm95{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m