GESS - Sexualiteter och kön bortom normen?

Tisdag 23 november 13.00 – 15.00
Genom motstånd mot heteronormativ könsmakt försöker unga politiska aktivister i Göteborg skapa en värld som inte begränsar de sätt vi kan uttrycka våra kön och sexualiteter på. Vad gör de motstånd mot? Hur ser alternativen ut? Vilka strategier har de? Och - vad händer när idealen inte låter sig omvandlas till praktik på något enkelt sätt?

Cathrin Wasshede presenterar utifrån sin avhandling Passionerad politik. Om motstånd mot heteronormativ könsmakt och tar upp teman som alternativa identiteter, sexuella praktiker och kärleksrelationer. Cathrin Wasshede är fil.dr i sociologi och disputerade 2009.

Lokal:
Linnésalen, Annedalsseminariet, Seminariegatan 1, Göteborg 
Anmälan:
http://www.valdinararelationer.se/bortomnormen

Har du frågor om seminariet, kontakta Viveka Enander,
 

 

GESS är en samverkan mellan Institutionen för Socialt Arbete vid Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).
GESS verkar för möten mellan forskning och praktik, främst genom att anordna seminarieverksamhet. Seminarierna har tre huvudsakliga fokus.
- Kön/genusforskning med relevans för socialt arbete
- Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer
- Sexualitet och sexuell hälsa

 

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB%vq%vmsi5mvivlmzH%vozmoqwv5{m%vq%vmsi5mvivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m