Panelsamtal om mäns våld mot kvinnor

Panelsamtal på Restaurang Trappan, Järntorget, Göteborg.

Mäns våld mot kvinnor
Öppen för allmänheten

Mäns våld mot kvinnor - hur ser verkligheten ut? Hur omfattande är
problemet, och vad görs för att motverka det? Vad innebär våldet mot
kvinnor som stigmatiserat tema i medierna, till exempel att kvinnan ikläds den ständiga rollen som Offret? Kan tendensen att politisera problemet skada andra samhälleliga projekt som syftar till jämställdhet? I en serie samtal om våld i nära relationer.

Föreläsare: Annika Olsson, programansvarig JÄMI
Åsa Witkowski, Kvinnofridslinjen
Klara Hradilova Selin, Brottsförebyggande rådet
Suzanne Kordan, journalist och författare

Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke

Datum: 2010-02-17
Tid: 19:00

Kategorier: Jämlikhet/jämställdhet
Arrangör: ABF Göteborg
Plats: Trappan, Järntorget, Göteborg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m