Halvdagsutbildning om omhändertagande av sexualbrottsoffer

Omhändertagande av sexualbrottsoffer

-nytt nationellt handlingsprogram för vården

Patienter som har utsatts för ett sexuellt övergrepp kan söka hjälp vid alla tider på dygnet och var som helst i vårdkedjan - både i primärvården och på specialistmottagningar - och detta måste det finnas beredskap för. Det första mötet med patienten är avgörande både ur medicinskt och ur rättslig synpunkt.

Målgrupp: Du som i ditt arbete möter kvinnliga och/eller manliga sexualbrottsoffer.

Tid och plats: 27 maj kl. 13.00-16.30, Bankettsalen, Elit Park Avenue Hotel, Göteborg. 

Anmälan: www.nck.uu.se/node212 senast 22 april.

Kostnadsfritt

För mer information se i inbjudan.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&