Maskulinitetsnormer, idrott, alkohol och kopplingen till våld.

Länsstyrelsen Västra Götalands län arrangerar konferens med fokus på maskulinitetsnormer, idrott, alkohol och kopplingen till våld.  Syftet är att belysa kopplingen mellan områdena och behovet av samverkan i dessa frågor. Bland annat kommer Jesper Fundberg, lektor i Idrottsvetenskap från Malmö Högskola, Björn Eriksson, regeringens utredare av nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang, Sofia B. Karlsson, AIK:s projektledare för värdegrundsarbete och Richard Petersson, VD på Rasta Gruppen, restauratör på Ullevi samt Gamla Ulleviatt medverka. 

Tid & plats: 8 november, Ullevi, Göteborg, heldag

Anmälan gör ni på: Länsstyrelsens hemsida 

Frågor: Deepati Forsberg,   eller Miia Vuolama,  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBlmmxi|q5nwz{jmzoHtiv{{|%yztm{mv5{mlmmxi|q5nwz{jmzoHtiv{{|%yztm{mv5{muiqt|wBuqqi5%v}wtiuiHtiv{{|%yzmt{mv5{muqqi5%v}wtiuiHtiv{{|%yzmt{mv5{muiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m