Maskulinitet i förändring

När: Tisdag den 12 oktober 2010, 09:00-16:30
Var: Wilandersalen Örebro Universitetssjukhus

Pojkar och män står för majoriteten av våldet i vårt samhälle. De utövar våld mot
varandra, blir offer för våld från varandra och utsätter flickor och kvinnor för våld. Är män våldsamma av naturen eller lär de sig slå ?

Det är en rättighet att slippa bli utsatt för våld. Av den anledningen är det viktigt att vi arbetar förebyggande. Det är också en rättighet att slippa slå och att tvingas växa upp i ett samhälle där våld och kontroll idealiseras. Därför måste vi tala om kopplingen mellan våld och våldets koppling till maskulinitet samt föra en diskussion om förebyggande arbete.

Vad är manlighet och hur konstitueras den? Hur kan vi jobba förebyggande och vilka metoder finns det? Ungdomsstyrelsen har tagit fram ett material som belyser ett normkritiskt arbete inom de här frågorna.

Under en endagskonferens kommer du att få en vidare förståelse för vilka normer som finns för män och pojkar. Du kommer även att få presenterat möjligheter till förändringsarbete genom olika metoder och möta forskare samt praktiker på området. Utbildningen sker i samarbete med Ungdomsstyrelsen.

Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som är politiker, arbetar inom skolan, kommunal och statlig förvaltning samt för dig som är verksam inom den ideella sektorn.

Kostnad: Ingen avgift tas ut men vid avhopp debiteras en kostnad på 500 kronor.
Anmälan Senast 7 oktober till  
Välkommen!

Läs mer i PDF


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsmz{|qv5tqttrmHtiv{{|%yzmt{mv5{msmz{|qv5tqttrmHtiv{{|%yzmt{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m