När mamma eller pappa dricker

När mamma eller pappa dricker Göteborg sep-okt 2010.pdf

Datum: Göteborg den 6-7 september och den 11-12 oktober 2010. (2+2 dagar).

Rädda Barnens utbildningar När mamma eller pappa dricker Arbetar du professionellt med barn och tonåringar? Kommer du i kontakt med familjer med missbruksproblem? Det finns många barn till alkoholmissbrukare och allt för få av dem får stöd. Rädda Barnen ger med denna utbildning fler barn möjlighet till ett eget stöd i grupp.

Syfte med utbildningen
Utbildningen syftar till att ge dig möjlighet att erbjuda de här barnen och ungdomarna eget stöd i grupp. Erfarenheterna visar att gruppverksamhet fungerar bra för barn till alkoholmissbrukare. Rädda Barnens förhoppning är att utbildningen av barngruppsledare ska medföra att fler barn får hjälp.

Ur innehållet
Utbildningen utgår från den modell för stödgrupper som utarbetats av Rädda Barnen med boken ”När mamma eller pappa dricker – en handbok om att arbeta i grupp med barn till alkoholister” som utbildningsmaterial. Under utbildningen tar vi bl a upp: • barns livsvillkor och dess betydelse för arbetet i gruppen • hur man startar en barn- eller tonårsgrupp • genomgång av handboken • övningar och rollspel • att vara gruppledare – svårigheter och möjligheter.

Vi vänder oss till:
Personal inom individ- och familjeomsorgen, missbrukarvården och den psykiska barn- och ungdomsvården samt de som i sin yrkesroll möter barn i familjer med missbruksproblem.

Föreläsare:
Maria Arve och Christina Löfqvist, knutna till Rädda Barnen och med mångårig erfarenhet av arbete som utvecklingsledare inom socialtjänsten med stödgrupper för barn, tonåringar och föräldrar.

Kontakta:  för mer information eller anmälan via e-post.

Pris: 8.450 kr för 2+2 dagar. Lunch, kaffe och handboken ”När mamma eller pappa dricker” ingår. Rädda Barnen är inte momspliktiga. Antalet deltagare är begränsat till 24.

Anmälan: Skicka din anmälan till Rädda Barnens regionkontor Göteborg,
Thorildsgatan 7, 411 25 Göteborg.
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna av PuL
Anmälan är bindande. Bekräftelse skickas ut i god tid.
Uppge: -Utbildningstillfälle
          -Namn
          -Arbetsplats/Skola/Organisation
          -Adress arbete
          -Telefon arbete
          -Fakturaadress (om annan än ovan)        
          -E-post 

Sista anmälningsdag: är 3 veckor före kursstart.

Läs merwww.rb.se/utbildningar


Utskriftsversion Utskriftsversion

 Ivlmz{5Xmz{{wvHzj5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m