Intro NÄL, 23 maj 2011

Inbjudan till en introduktionsföreläsning om våld i nära relationer

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) inbjuder i samverkan med barn- och ungdomskliniken samt kvinnokliniken på NÄL till en introduktionsföreläsning om våld i nära relationer.

Syftet med utbildningsdagen är att ge grundläggande kunskaper inom ämnet våld i nära relationer med fokus på bemötande samt på att ”våga fråga”. Vill du läsa mer om innehållet i utbildningen - klicka här: http://bit.ly/introutbildning

Föreläsare: Tove Corneliussen, utbildningsledare vid VKV.

Kurstillfällen (välj ett tillfälle)
Onsdag 4 maj 2011 kl.13.00-16.00    Lokal: NÄL, Hörsal Ägget

Måndag 23 maj 2011 kl.13.00-16.00  Lokal: NÄL, Hörsal Ägget

Målgrupp: Anställda inom barn- och ungdomskliniken samt kvinnokliniken på NÄL. Även primärvårdsanställda i Fyrbodal som inte hade möjlighet att delta i grundutbildningen i feb/mars hälsas välkomna.

Ingen avgift - vi bjuder på fika!

Anmälan senast 26 april 2011 alternativt 13 maj 2011 på webbformulär:http://www.valdinararelationer.se/intro-nal

För vidare information kontakta Jenny Ström,telefon: 031-346 06 58 e-post:  

Mer information om VKV på www.valdinararelationer.se/vkv

Varmt välkomna!


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m