Internationella Brottsofferdagen

Välkommen till Internationella Brottsofferdagen 22 februari 2010 i Stockholm
 
För elfte året i rad arrangerar Brottsoffermyndigheten tillsammans med ideella organisationer inom brottsofferområdet en temadag för att uppmärksamma Internationella  Brottsofferdagen, som infaller 22 februari varje år.
 
Temat för årets konferens är ”Vem tar ansvar för våldet?”. Programmet tar upp ett brett spektrum av brottsofferfrågor i både aulaföreläsningar och mindre seminarier. Här är några av programpunkterna:

•  ”Utmaningar i att markera ansvar för våld i nära relationer - om bemötande av våldsutövare och offer”, Marius Råkil, Alternativ til Vold (ATV), Oslo.
•  ”Det manliga våldets former och konsekvenser”, Marie Nordberg, forskare vid Karlstads universitet och Claes Ekenstam, docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet
•  ”Barn i mötet mellan norm och vetenskap - rättväsendets hantering av psykologiska faktorer”, Anna Kaldal, doktorand vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet och Clara Hellner Gumpert, med.dr. och forskare vid Karolinska Institutet,  rättspsykiater och specialist i barnpsykiatri
 
Programmet vänder sig främst till den som är verksam inom polis och övrigt rättväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer samt till forskare och politiker.
 
Program bifogas detta mail.
 
Anmälan och avanmälan
Konferensen är gratis, men ej utnyttjad plats debiteras med 500 kronor för att täcka administrativa kostnader. Anmälan är obligatorisk och bindande.
 
Antalet platser är begränsat och brukar gå åt fort, så vänta inte – anmäl dig snarast och senast måndag 15 februari 2010!
 
Anmälan sker främst via webbformuläret på BROMs webbplats:    http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=3760  
 
Lokal och tider och annat  praktiskt
Temadagen hålls på Norra Latin, Drottninggatan 71 B,  Stockholm måndag 22 februari 2010 klockan 8.30 – 16.20. Morgon- och  eftermiddagskaffe ingår liksom en pausfrukt.
 
Frågor?
Mari Printz Norell, Brottsoffermyndigheten, 090 70 82 33,  
Gudrun Nordborg, Brottsoffermyndigheten, 090 70 82 32,    
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuxvHjzwu5{muxvHjzwu5{muiqt|wBovwHjzwu5{movwHjzwu5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m