Inspirations- och utvecklingsdag kring våld i nära relation

Bakgrund/syfte
Skaraborgs kommuner i samarbete med Utväg har under 2010 arbetat för metodutveckling kring våld i nära relation. Fem olika arbetsgrupper har fokuserat på regeringens prioriterade målgrupper och på hur Skaraborg kan arbeta vidare effektivt och målinriktat. En arbetsgrupp har arbetat med ett förslag till gemensam handlingsplan för Skaraborgs Kommuner.

Tid Tisdagen den 23;e november kl 08.30 – 12.30

Plats  Skövde Stadshus, Fredsgatan 4, Sessionssalen

Målgrupp Politiker och chefer från VG-region.
Anställda inom socialtjänsten och andra intresserade från myndigheter som samverkar med Utväg Skaraborg.

Avgift
200:- Lagstadgad moms tillkommer.
Avgiften debiteras i efterhand.

Anmälan
Anmälan sker elektroniskt via Utväg Skaraborgs webbplats www.skaraborg.se Anmälan skall vara oss tillhanda senast 2010-10-22. Avanmälan Sker inte avanmälan före 2010-10-22 uttas full avgift.

Information
Närmare upplysningar om träffen lämnas av Monica Johansson, Utväg Skaraborg tfn: 0500-49 36 13. Administrativa frågor besvaras av Bengt Ericsson tfn: 0500-49 72 06. Ulrika Hernant tfn: 0500-49 72 07
Deltagarförteckning sänds ut till anmälda före 2010-11-23.

Inbjudan och program som PDF

Välkommen!
Skaraborgs Kommunalförbund FoU och Utväg Skaraborg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m