Inbjudan till seminarium - Insatser mot mäns våld mot kvinnor och barn

- Kunskaps och prakt i utveckling  -
Inbjudan i pdf 

Datum:   3 december
Tid:        13:00-16:30
Lokal:     Norra Latins konferenscenter, Drottningsgatan 71B, Stockholm
Arrangör: Allmänna Arvsfonden

 

Under de senaste 15 åren har Allmänna Arvsfonden beviljat stöd motsvarande 54 miljoner kronor till en rad projekt inom området mäns våld mot kvinnor och barn. Projekten har alla på något sätt haft till syfte att motverka våld och att hitta bättre sätt att hantera våldets konsekvenser.

Utvärderingen har genomförts av Maria Eriksson och Lena Berg vid Uppsala universitet.

Utvärderingen kommer att finnas tillgänglig på Arvsfondens webbplats www.arvsfonden.se den 3 december.

Anmälan skickas till:
Annica Thomas, Tfn 08-7000 794, E-post:  

Varmt Välkommen

Program:

13:00-13.50  Insatser mot mäns våld mot kvinnor och barn
                   Maria Eriksson och Lena Berg, Uppsala Universitet

13:50-14:10  Dubbelt Utsatt, Kerstin Kristensen, Bräcke Diakoni

14:10-14:30  Tjejjouren på nätet, Pernilla Johansson, Ludvika tjejjour

14:30-15:00  Kaffe

15:00-15.20  Barnjouren, Lotta Molander, Alla Kvinnors Hus

15:20-16:20  Erfarenheter från projekten och framtidens utmaningar-
                       paneldiskussion
                   Moderator: Kristina Hultman
                   Panel: Annika Björck, Nationellt centrum för kvinnofrid
                   Klas Hyllander, Män för jämställdhet
                   Åsa Lundström-Mattsson, Allmänna Barnhuset
                   Ola Florin, Socialstyrelsen

16:20-16:30   AvslutningUtskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvqki5|pwui{Hiz%v{nwvlmv5{mivvqki5|pwui{Hiz%v{nwvlmv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m