Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor?

3x3 dagar under 2010
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och pågår 3x3 dagar
under 2010. Arrangör är Ungdomsstyrelsen i samverkan
med Sensus studieförbund och Uppsala universitet.

Vilka kan gå?
Kursen vänder sig i första hand till dem som har en
operativ, samordnande eller strategisk roll inom skolan,
socialtjänsten eller fritidsområdet. Det är bra om minst ett
par personer ansöker från varje intresserad kommun
eller stadsdel. Även de som har liknande roller inom
andra verksamheter är välkomna att ansöka.

Vad ger kursen mig?
Du får grundläggande kunskap om mäns våld mot unga
kvinnor samt om hedersrelaterat våld och förtryck.
Kursen tar upp olika metoder i förebyggande arbete och
hur olika instanser inom kommunen kan agera och
samverka. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med
andra, fördjupa dig i exempel på förebyggande insatser
och formulera konkreta handlingsplaner.

Kursinnehåll
Kursen innehåller föreläsningar, uppföljande samtal,
inläsning av litteratur och skrivuppgifter. Skrivuppgifterna
ska lämnas in två veckor efter sista kurstillfället. Sensus
studieförbund står för kurs- och processledarskap. Du har
också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng vid
Uppsala universitet genom en särskild uppgift.

Kostnad
Ingen avgift tas ut men vid avhopp debiteras en kostnad
på 2 500 kronor. Deltagaren står själv för logi- och
reskostnader. Ansökan ska lämnas senast 26 mars på
Ungdomsstyrelsens webbplats:
www.ungdomsstyrelsen.se

Mer information och inbjudan i PDF

Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m