Hur kan hälso- och sjukvården upptäcka våldsutsatta barn och deras föräldrar?

VKV:s grundutbildning: föreläsningen tar upp våldets prevalens, hälsoeffekter, bemötande och vilken hjälp som finns. Fördjupande föreläsningar i ämnet kommer att erbjudas senare för olika verksamheter.

Målgrupper
Personal inom BVC, MVC, BUM, BUP, Barnhabilitering och andra som möter barn direkt eller indirekt i sitt arbete

Datum
2013-10-09, kl 13-16.30

Plats
NÄL, hörsalen Ägget

Anmälan: senast 29 september på följande länk http://bit.ly/11JoWjH

 För inbjudan och program i pdf klicka här


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m