Göteborg - Summeringskonferens Dubbelt Utsatt

I  januari 2007 startades Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, efter det att en diger ansökan skickats in och beviljats av Allmänna Arvsfonden. Under tre år har vi arbetat med att öka kunskapen om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Våra två övergripande mål med projektet har varit att uppmärksamma att kvinnor med funktionsnedsättning ingår i gruppen våldsutsatta kvinnor och att de ska få det stöd de behöver och har rätt till.

Tre år går fort när man arbetar med ett intressant uppdrag med engagerade människor och det har blivit dags för summering. Den 25 november har vi en konferens då vi kommer att berätta vad vi gjort under projekttiden.

Du är välkommen till konferensen

Inbjudan med program och anmälan


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m