Ge mig nya ögon att se med - en basutbildning om barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relation

Dialoga erbjuder anställda i Göteborg Stad och avtalskommuner en basutbildning om våld i nära relation. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv och berör samtliga som lever med våld, barn, kvinnor och män, men med ett särskilt fokus på barnens utsatthet. Utbildningen berör också lagstiftning och hur vi med hjälp av samverkan kan minska förekomst av våld i nära relation.

Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån för personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld, och därmed upptäcka våld i nära relation samt ge ett gott bemötande.

Vid kurstillfällena varvas föreläsning, filmer och diskussioner. Läs mer här.

Utbildningen är kostnadsfri.

De andra utbildningstillfällent är den 7/2 kl. 9-12.

När: 31/1 kl. 9-16 och den 7 februari kl. 9-1
Var: Rosenlundsgatan 6

Anmäl dig senast den 17 januari.

Frågor och anmälan:

Anders Sandberg

 
Telefon: 031-367 94 17


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivlmz{5{ivljmzoH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mivlmz{5{ivljmzoH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&uitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m