Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vara

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänsten i Vara kommun
För mer information läs här

Kvinnojouren Guldkragen
För mer information läs här

Kvinnohuset Tranan i Skövde
För mer information läs här
 

Kvinnojouren Linnéan, Lidköping
Kvinnojouren har också möjlighet att erbjuda akut boende för hotade och misshandlade kvinnor och barn i en lägenhet. Vi kan, om kvinnan vill, följa med som stödpersoner vid besök hos polisen, socialtjänsten och andra myndigheter.
För mer information läs är

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
För mer information läs här

Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården
För mer information läs på hemsidan

Hit kan du också vända dig:

Närhälsan Vårdcentral Vara
För mer information läs här

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Närhälsan Barnhälsovård/BVC Vara
För mer information läs här

Närhälsan Ungdomsmottagning Vara
 
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen på Internet

www.umo.se

Polis
Akut: 112
Icke-akut telefon: 114 14

Besöksadress:
Drottninggatan 1

Postadress:
Box 21
534 21 Vara
E-post:  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB%vizi5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{m%vizi5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m