Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Trollhättan

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Social service Trollhättans kommun
För mer information läs här

Enheten mot våld i nära relation
Trollhättans Stad
För mer information läs här

Kvinnojouren Duvan
Ideell förening
För mer information läs här   
  
Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.

 Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se 
  

Hit kan du också vända dig:


Achima Care Trollhättans vårdcentral
För mer information läs här
  
Maria Alberts Vårdcentral
För mer information läs här
 
Medpro Clinic Stavre Vårdcentral
För mer information läs här
  
Närhälsan Sylte vårdcentral, Trollhättan
För mer information läs här

Närhälsan Källstorp Vårdcentral, Trollhättan
För mer information läs här
 
Primapraktiken
För mer information läs här 

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

 
Barnavårdscentral (BVC) Trollhättans vårdcentral
För mer information läs här

Barnavårdscentral (BVC) Maria Alberts Vårdcentral
För mer information läs här 

Barnavårdscentral (BVC) Stavre Vårdcentral
För mer information läs här  
 
Barnavårdscentral (BVC) vårdcentralen Källstorp, Trollhättan
För mer information läs här 

Barnavårdscentral (BVC) Vårdcentralen Primapraktiken
För mer information läs här 

Barnmorskemottagningen Trollhättan
För mer information läs här

Ungdomsmottagning Trollhättan
Läs mer på hemsidan här

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Trollhättan
För mer information läs här 

Barn och ungdomspsykiatri Trollhättan
BUP öppenvårdsmottagning
För mer information läs här 

Barn och ungdomsmedicin. Mottagning på Norra Älvsborgs Länssjukhus NÄL
För mer information läs här
  


Polis

Akut: 112
Icke akut: 0520-114 14

 
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m