Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Lysekil

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänst i Lysekils kommun
Läs mer om Individ- och familjeomsorg här 
 
Terrafem Göteborg

Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Telefoncentral: 0200-21 20 19
Frågelåda:  


RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.boj.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se 

Hit kan du också vända dig:


Lysekils Läkarhus
För mer information läs här

Skaftö distriktsläkarmottagning
För mer information läs här

Vårdcentralen Brastad
För mer information läs här
 
Vårdcentralen Lysekil
För mer information läs här  

Sjukvårdsupplysningen
11 77

Jourcentral Lysekils sjukhus
För mer information läs här

Jourcentral Lysekils läkarhus
För mer information läs här


Barnavårdscentralen (BVC) -Barncenetrum Lysekil
För mer information läs här

Lysekils Läkarhus BVC
För mer information läs här  

Barnmorskemottagning Vårdcentralen Lysekil
För mer information läs här

Psykiatrisk öppenvård Lysekil
För mer information lär här eller på 1177

Ungdomsmottagning
För mer information läs här 

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se 

Polis
Akut: 112
Icke akut: 114 14
   


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBnzioiHjwr5{mnzioiHjwr5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m