Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Herrljunga

Verksamheter som har specialkunskaper i våld i nära relationer:

 Socialtjänst Individ- och familjeomsorgsförvaltning Herrljunga kommun
För mer information läs på hemsidan

Barnfridsgruppen
Barnfridsgruppen startades upp 2007 för att kunna erbjuda hjälp och stöd till de barn som utsatts för eller att ha bevittnat våld i nära relationer.
För mer information läs på hemsidan

Kvinnojouren Borås 
För mer information läs på hemsidan

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
För mer information läs på hemsidan

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
För mer information läs på hemsidan

Lokal brottsofferjour Alingsås-Lerum-Vårgårda-Herrljunga
För mer information läs på hemsidan

RFSL:s brottsofferjour
Telefon: 020-34 13 16

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

 


 

Hit kan du också vända dig:


Vårdcentral Herrljunga
För mer information läs här

Barnavårdscentral (BVC) Herrljunga
För mer information läs här 

Barnmorskemottagningen i Herrljunga
För mer information läs här

 

Sjukvårdsupplysningen/jourcentral
11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Akutmottagningen på Alingsås lasarett
För mer information läs här

 


Ungdomsmottagningen Herrljunga
För mer information läs på hemsidan

Ungdomsmottagningen på Internet
För mer information läs på hemsidan www.umo.se


Polis
Akut: 112
Icke akut:114 14
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}voiHjwr5{m}voiHjwr5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m