Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Göteborg

Nedan följer en lista på verksamheter inom Göteborgs stad som riktar sig till alla invånare eller särskilda delar av staden. Socialkontor, vårdcentral, kuratorer och psykologer vid vårdcentral samt barnmorskemottagningar och MVC/BVC hittar du under den aktuella stadsdelen till vänster.

Här hittar du kontaktuppgifter till:

 • Socialjour
 • Kvinnojourer
 • Brottsofferjourer
 • Kommunala verksamheter av olika slag
 • Frivilligorganisationer
 • Jourcentraler/akutmottagningar
 • Ungdomsmottagningar
 • Övriga sexualmedicinska mottagningar
 • Psykiatriska mottagningar (för både barn och vuxna)
 • Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
 • Polisen

SOCIALJOUR
Socialjouren i Göteborg ansvarar för socialtjänstens insatser vid akuta sociala problem efter kontorstid. Socialjouren bistår våldsutsatta personer, till exempel kvinnor, med råd och stöd samt skyddat boende.

Läs mer om socialjouren i Göteborg

 

KVINNOJOURER

Terrafem Göteborg
Hjälp till dig som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner dig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.

Läs mer om Terrafem 

  

Kvinnojouren och tjejjouren Ada
Feministisk ideell förening som driver ett skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn som behöver fly sina hem på grund av våld och hot. Skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn med praktiskt stöd. Rådgivande stödsamtal även för personer som inte bor på jouren. Rådgivande verksamhet även för anhöriga och vänner.

Läs mer om Kvinno- och tjejjouren ADA 

  

Kvinnojouren i Göteborg
Ideell förening som är partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden.

Läs mer om Kvinnojouren i Göteborg 

  

Finska kvinnojouren Piilopirtti
Stöd och skydd åt misshandlade kvinnor och deras barn. Telefonjour för råd och stöd i utsatta situationer. Informerar allmänheten om mäns våld mot kvinnor.

Läs mer om Piilopirtti

 

Kvinnohuset Kassandra
Religiöst och politiskt obundet och drivs i personalkooperativ form. Sex platser på skyddat boende plus två akutplatser. 

Läs mer om Kvinnohuset Kassandra

  

Villa Vägen ut! Karin
Två kvinnojourplatser för misshandlade kvinnor med alkohol- och narkotikaproblem. Platserna är i första hand till för kvinnor hemmahörande i Göteborg, men i mån av plats också för kvinnor från Västra Götaland och landet i övrigt.

Läs mer om Villa vägen ut Karin

 

STÖDCENTRUM FÖR BROTTSUTSATTA

Göteborgs Stad driver Stödcentrum för brottsutsatta, som finns till för dig som bor i Göteborg och som har blivit utsatt för brott. Det kan vara till exempel rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande.

Det kostar inget att komma till oss och vi har tystnadsplikt. Vill du så får du vara anonym. Även du som är anhörig till någon som har utsatts för brott eller du som har bevittnat ett brott kan vända dig till oss.

Läs mer om Stödcentrum för brottsutsatta  

BROTTSOFFERJOURER

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott stöd och hjälp. De har tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om. Läs mer på Brottsofferjourens webbplats

RFSL:s brottsofferjour För mer information läs här 
Brottsofferjouren för unga För mer information läs här


 

KOMMUNALA VERKSAMHETER FÖR HELA GÖTEBORGSOMRÅDET

Kriscentrum för kvinnor
Göteborgs stads samtalsmottagning och skyddade boende för kvinnor och barn som utsatts för våld. Verksamheten är tillgänglig dygnet runt.

Läs mer om kriscentrum för kvinnor

  

Alma 
Boende för våldsutsatta kvinnor. Alma är ett så kallat akutboende som vänder sig till kvinnor över 18 år som är i ett missbruk eller har sociala eller psykosociala problem och saknar någonstans att bo.

Läs mer om Alma 

  

Kriscentrum för män
Vänder sig till män med bland annat problem kring aggressivitet, hot och våld.

Läs mer om kriscentrum för män

 

Utväg
Myndighetssamverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården.
För mer information läs på respektive hemsida:

Läs mer om Utväg Kvinnor

Läs mer om Utväg Män

Läs mer om Utväg barn


Barnhuset
Barnhuset samlar alla utredningar och insatser under ett och samma tak så att barn slipper slussas runt mellan olika myndigheter.

Läs mer om Barnhuset 

 

Umgängesstöd

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstödet är en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet i avvaktan på en mer varaktig lösning. Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum.

Läs mer om Umgängesstöd i Göteborg  

 

Mikamottagningen (tidigare Prostitutionsgruppen)
Erbjuder stöd och bearbetande samtal till personer som har erfarenhet av sex mot ersättning, som skadar sig med sex eller har blivit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Mikamottagningen arbetar uppsökande och erbjuder även konsultationer till yrkesverksamma.

Läs mer om Mikamottagningen

  

KAST- Köpare av sexuella tjänster
Vänder sig till dem som köper sexuella tjänster eller har funderingar kring sexköp och till dem som upplever att de har ett tvångsmässigt sexuellt beteende.

Läs mer om KAST  
 

FRIVILLIGORGANISATIONER

ATSUB – Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
Verkar för föräldrars rätt att skydda sina barn mot sexuella övergrepp. Uppvaktar och bevakar myndigheter. Synliggör och sprider kunskap för att kunna förebygga sexuella övergrepp mot barn. Läs mer

Bojen – barn som bevittnat våld i hemmet
Gruppverksamhet för barn och ungdomar som bevittnat våld i hemmet. Läs mer 

Buff Västra Götaland

Föräldra- och barnutbildning, lägerverksamhet och öppen verksamhet för föräldrar och barn. Läs mer

Göteborgs Räddningsmission – Solrosen
Uppmärksammar och stödjer barn och ungdomar vars förälder avtjänar straff inom kriminalvården. Sprider information om dessa barns situation och deras behov. Läs mer 

Bryggans akuthem
Akut- och jourhem med heldygnsvård. Läs mer 

HOPP
HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Vänder sig till män och kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp och till anhöriga till utsatta. Läs mer 

Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris
Hjälper barn som råkat ut för eller sett någon råka ut för våld eller sexuella övergrepp. Erbjuder rådgivning, kortare krisinsatser eller längre psykoterapier. Läs mer 

Fryshuset Elektra
Sharaf hjältar/hjältinnor riktar sig till ungdomar (16-24 år) på högstadiet som lever i en hederskultur. De ger stöd till tjejer som lyder under hedersförtryck, men jobbar också med killarnas attityder. Läs mer

Stödcentrum Humlegården
Stödcentrum Humlegården erbjuder läkning genom hjälp till självhjälp för kvinnor utsatta för sexuella övergrepp i barndom eller vuxen ålder. Humlegården är beläget i Göteborg och vår verksamhet riktar sig till kvinnor över 18 år. Basen för vårt arbete är stödgrupper där vi får möjlighet att bryta tystnaden kring våra erfarenheter och dela med andra i liknande situation. Läs mer 

 

JOURCENTRALER OCH AKUTMOTTAGNINGAR

Vissa vårdcentraler har akuttider på vardagar. Dessutom finns dessa drop-in jourmottagningar:

Närhälsan Kungshöjd jourcentral

Närhälsan Hisingen jourcentral

Närhälsan Gamlestadstorget jourcentral

Capio Axessakuten, Alléjouren Haga-Annedal

Jourcentral Nya vårdcentralen Kortedala Torg

Jourcentral Hönö vårdcentral

 
SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN
Webbsida och telefonnummer:  1177

 

UNGDOMSMOTTAGNINGAR

Ungdomsmottagningen Göteborg

Ungdomsmottagningen Partille
Ungdomsmottagningen Lilla Edet

Mottagningen för unga män (MUM)
MUM, mottagningen för unga män, vänder sig till killar i åldern 15-30. 

Kyrkans ungdomsmottagning
KUM drivs av Stadsmissionen och vänder sig till ungdomar i åldrarna 14-25 år. På KUM arbetar kuratorer och präster. 
 

ÖVRIGA SEXUALMEDICINSKA MOTTAGNINGAR

Könsmottagningen
Gröna Stråket 16, Sahlgrenska sjukhuset
 

Gayhälsan
En mottagning för män som har sex med män. Till Gayhälsan kan du komma om du vill testa dig för HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar. Du kan också komma för samtal eller frågor om säkrare sex.

  

PSYKIATRISKA MOTTAGNINGAR

Psykiatrisk akutmottagning Östra/SU
Psykiatrimottagning Centrum
Psykiatrimottagning Gamlestaden
Psykiatrimottagning Västra Frölunda

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI

BUP akutavdelning Östra sjukhuset
BUP Barnhuset
BUP Specialmottagning Göteborg
BUP Frölunda
BUP Gamlestaden
BUP Hisingen
BUP Kungshöjd
  

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Hisingen
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Biskopsgården
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Frölunda
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Gamlestaden
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Kungshöjd

  

POLISEN

Telefonnummer akut: 112
Telefonnummer icke akut: 114 14 

 

GYNAKUTSMOTTAGNING

Sahlgrenska sjukhuset 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m