Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Bollebygd

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänst
Individ- och familjeomsorgen
Läs mer på Bollebygds kommuns hemsida 

Socialjour

Socialjour utanför kontorstid, telefon 112.

Utväg Södra Älvsborg
Myndighetssamverkan för kvinnofrid mellan Polismyndigheten, Hälso- och sjukvården, Kriminalvården, Åklagarkammaren och Socialtjänsten i kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
Läs mer om utväg


Frivilligorganisationer

Kvinnojouren i Borås
Läs mer om kvinnojouren Borås

Tjejjouren Magnolia i Borås
Läs mer om kvinnojouren Borås

Kvinnojouren Terrafem
För dig som behöver samtala på annat språk än svenska. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.
Läs mer om Terrafem

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott stöd och hjälp. De har tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om.
Läs mer om BOJ

Se även

RFSL:s brottsofferjour Läs mer om RFSL:s brottsofferjour
Brottsofferjouren för unga Läs mer om unga BOJ

Hälso- och sjukvård

Vårdcentral
Närhälsan Vårdcentralen Bollebygd Läs mer om Vårdcentralen Bollebygd

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Läs mer om 1177

Akutmottagning
Södra älvsborgs sjukhus (SÄS) Läs mer om Akutmottagning SÄS

Barnavårdscentraler

Närhälsan Barnavårdcentralen Bollebygd
Läs mer om barnavårdscentralen

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning i Borås
Läs mer om om Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

Ungdomsmottagningar
Närhälsan Bollebygds ungdomsmottagning
Läs mer om ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagningen på Internet
Läs mer om ungdomsmottagningen på internet

Polis
Akut: 112
Icke-akut: 114 14
Adress:
Kommunalhuset
Bollebovägen 2
517 36 BOLLEBYGD

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m