Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Sommar och sol, eller sommar och tvångsgifte?

Nu lanserar Länsstyrelsen Östergötland en nationell kampanj med syfte att uppmärksamma de ungdomar som under hot och tvång tvingas resa utomlands under sommaren för att ingå tvångsäktenskap.

Läs mer

Presentationer från konferens om könsstympning av flickor och kvinnor

Nu finns presentationerna från konferensen den 8 februari som Dialoga, VKV och Länsstyrelsen anordnade.

Läs mer

Ny genväg till forskning, dödligt våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem som i sin mest extrema form kan leda till att förövaren tar livet av sin partner. I denna Genväg till forskning görs en litteraturöversikt om dödligt våld i nära relationer.

Läs mer

Nya medicinska riktlinjer i VGR

Västra Götalandsregionen har nu antagit  regionala medicinska riktlinjer om följande områden:
Våld i nära relationer - indikationer och handläggningBarn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som bevittnat/upplevt våld - indikationer och handläggning.

Läs mer 

Tillsammans får jag egenkraft

Utväg kvinnor i Göteborg har släppt en rapport om sin gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor. I den nyligen publicerade rapporten beskrivs gruppverksamhetens innehåll samt olika utgångspunkter och ställningstaganden i utformandet av gruppverksamheten. Författarna, tillika gruppledare för kvinnogrupperna, menar att läkandet för enskilda våldsutsatta kvinnor kan ske snabbare genom gruppsamtal jämfört med enskilda samtal.

Läs mer 

Nu står Göteborgs Stad enat i arbetet mot våld i nära relationer

Torsdagen den 10 september antogs slutgiltigt den reviderade versionen av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer.  

Läs mer

Kärleken är fri?!      

Under hösten kommer elever i Göteborg och Partille att möta frågor om kärlek – framför allt om kärleken verkligen är fri? Under en vecka diskuteras individens rättighet att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur, tradition och samhälle.

Läs mer

"Viktigt att ta del av varandras erfarenheter"

Roll up om våld i nära relationer

7 maj arrangerade Dialoga en inspirationsdag för arbetet med våld i nära relationer. Den riktade sig till chefer och medarbetare i Socialtjänsten i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner. Nu kan du läsa en sammanfattning av föreläsningarna, som bland annat handlade om hur organisationsstrukturer inverkar på Socialtjänstens arbete, om att möta våldsutövare och om Community Readiness Model.

Läs mer

"Viktigt att vi tidigt upptäcker hedersförtryck"

Dialoga, Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en tredagarsutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Fem kommuner har deltagit och det har varit representanter från skola, socialtjänst och polis. 

Läs mer om satsningen på hedersutbildning

Tidigare nyheter finns att läsa i nyhetsarkivet

Till arkivet


Portalen våldinärarelationer.se är ett västsvenskt samarbete mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Dialoga Relationsvåldscentrum/Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m