Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Nytt inom Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige har beslutat att alla inom just hälso- och sjukvården ska gå en grundläggande utbildning om våld i nära relationer. Läs mer här.

Socialstyrelsens senaste utredning om dödsfall i samband med brott

Socialstyrelsen har nu avslutat sin senaste utredning om barn och vuxna som dött med anledning av brott.
Läs mer här

UNICEF kritiserar Sverige: "Myndigheternas samverkan brister"

I februari släppte UNICEF en ny rapport med fokus på barns erfarenheter av våld. Slutsatsen? Barn i Sverige som utsätts för våld i hemmet har ett för svagt rättsligt skydd. Ansvariga myndigheter ger inte det stöd och skydd som barnet har rätt till.
Läs mer och hitta rapporten här 

Jämställdhetsmyndigheten har öppnat i Göteborg! 

 Fredagen den 12 januari invigdes den nya Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg. Bland annat ska de samordna den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och hedersrelaterat våld och förtryck.
Läs mer

Svartsjuka är inte romantiskt - kampanj för att uppmärksamma våld i ungas nära relationer

I februari uppmärksammar vi våld i ungas nära relationer för att du som är utsatt ska kunna få stöd och hjälp. Läs mer här>>>

Kampanj mot hedersförtryck

Alla äger rätten till kroppslig integritet och att forma och påverka sitt eget liv. Det är budskapet i Länsstyrelsernas informationskampanj, som består av fem kortfilmer vilka visar att många unga personer i dag inte får den möjligheten.

Läs mer

Internationella dagen mot könsstympning 2017

På konferensen på Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor den 6:e februari medverkade bl.a. Angie Marriott från Storbrittannien. Nu finns presentationer från föreläsarna samt intervju med Angie Marriott att ta del av.

Läs mer

 

Tidigare nyheter finns att läsa i nyhetsarkivet

Till arkivet


Portalen våldinärarelationer.se är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Dialoga Relationsvåldscentrum/Göteborgs Stad.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m