Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ny kampanj mot hedersförtryck

Alla äger rätten till kroppslig integritet och att forma och påverka sitt eget liv. Det är budskapet i Länsstyrelsernas nya informationskampanj, som består av fem kortfilmer vilka visar att många unga personer i dag inte får den möjligheten.

Läs mer

Internationella dagen mot könsstympning 2017

På konferensen på Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor den 6:e februari medverkade bl.a. Angie Marriott från Storbrittannien. Nu finns presentationer från föreläsarna samt intervju med Angie Marriott att ta del av.

Läs mer

SKL-konferens i VGR filmad, nu på nätet

Den 30:e november och 1:a december förla SKL:s kvinnofridsnätverk en konferens i Göteborg, i formen av ett studiebesök för att ta del av Västra Götalandsregionens arbete mot våld i nära relationer. Samtliga föreläsningar finns nu utlagda för den som vill att ta del av.

Läs mer

Presentationer från konferens om könsstympning av flickor och kvinnor

Nu finns presentationerna från konferensen den 8 februari som Dialoga, VKV och Länsstyrelsen anordnade.

Läs mer

Ny genväg till forskning, dödligt våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem som i sin mest extrema form kan leda till att förövaren tar livet av sin partner. I denna Genväg till forskning görs en litteraturöversikt om dödligt våld i nära relationer.

Läs mer

Nya medicinska riktlinjer i VGR

Västra Götalandsregionen har nu antagit  regionala medicinska riktlinjer om följande områden:
Våld i nära relationer - indikationer och handläggningBarn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som bevittnat/upplevt våld - indikationer och handläggning.

Läs mer 

Tidigare nyheter finns att läsa i nyhetsarkivet

Till arkivet


Portalen våldinärarelationer.se är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Dialoga Relationsvåldscentrum/Göteborgs Stad.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m