Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Undersökning om hemsidan

Vi håller på att göra om vår hemsida. Därför undrar vi hur du använder den, och om det är något tips du vill ge oss, eller något du saknar.
Fyll i vår korta undersökning här och ta chansen att påverka!

Nytt inom Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige har beslutat att alla inom just hälso- och sjukvården ska gå en grundläggande utbildning om våld i nära relationer. Läs mer här.

Socialstyrelsens senaste utredning om dödsfall i samband med brott

Socialstyrelsen har nu avslutat sin senaste utredning om barn och vuxna som dött med anledning av brott.
Läs mer här

UNICEF kritiserar Sverige: "Myndigheternas samverkan brister"

I februari släppte UNICEF en ny rapport med fokus på barns erfarenheter av våld. Slutsatsen? Barn i Sverige som utsätts för våld i hemmet har ett för svagt rättsligt skydd. Ansvariga myndigheter ger inte det stöd och skydd som barnet har rätt till.
Läs mer och hitta rapporten här 

Jämställdhetsmyndigheten har öppnat i Göteborg! 

 Fredagen den 12 januari invigdes den nya Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg. Bland annat ska de samordna den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och hedersrelaterat våld och förtryck.
Läs mer

Svartsjuka är inte romantiskt - kampanj för att uppmärksamma våld i ungas nära relationer

I februari uppmärksammar vi våld i ungas nära relationer för att du som är utsatt ska kunna få stöd och hjälp. Läs mer här>>>

Kampanj mot hedersförtryck

Alla äger rätten till kroppslig integritet och att forma och påverka sitt eget liv. Det är budskapet i Länsstyrelsernas informationskampanj, som består av fem kortfilmer vilka visar att många unga personer i dag inte får den möjligheten.

Läs mer

Internationella dagen mot könsstympning 2017

På konferensen på Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor den 6:e februari medverkade bl.a. Angie Marriott från Storbrittannien. Nu finns presentationer från föreläsarna samt intervju med Angie Marriott att ta del av.

Läs mer

 

Tidigare nyheter finns att läsa i nyhetsarkivet

Till arkivet


Portalen våldinärarelationer.se är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Dialoga Relationsvåldscentrum/Göteborgs Stad.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m