Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Sommar och sol, eller sommar och tvångsgifte?

Nu lanserar Länsstyrelsen Östergötland en nationell kampanj med syfte att uppmärksamma de ungdomar som under hot och tvång tvingas resa utomlands under sommaren för att ingå tvångsäktenskap.

Läs mer

Presentationer från konferens om könsstympning av flickor och kvinnor

Nu finns presentationerna från konferensen den 8 februari som Dialoga, VKV och Länsstyrelsen anordnade.

Läs mer

Ny genväg till forskning, dödligt våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem som i sin mest extrema form kan leda till att förövaren tar livet av sin partner. I denna Genväg till forskning görs en litteraturöversikt om dödligt våld i nära relationer.

Läs mer

Nya medicinska riktlinjer i VGR

Västra Götalandsregionen har nu antagit  regionala medicinska riktlinjer om följande områden:
Våld i nära relationer - indikationer och handläggningBarn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som bevittnat/upplevt våld - indikationer och handläggning.

Läs mer 

Tidigare nyheter finns att läsa i nyhetsarkivet

Till arkivet


Portalen våldinärarelationer.se är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Dialoga Relationsvåldscentrum/Göteborgs Stad.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m