Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Äldre projekt

Samverkans- och utvecklingsprojekt om barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse samt upplever våld i nära relationer.

Våren 2012 startade VKV ett projekt som vänder sig till anställda inom BVC, Folktandvården och socialtjänsten. Syftet med projektet är att synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse och barn som lever med våld i nära relationer. Detta innebär att inom BVC, Folktandvården och socialtjänsten utveckla personalens kunskap, rutiner samt bemötande inom området. Syftet är även att utveckla rutiner och goda samverkansmöjligheter mellan BVC, Folktandvården och socialtjänsten. Stabil och effektiv samverkan behöver också en god struktur för att kunna överbrygga strukturella hinder, såsom skilda regelsystem. Vidare innebär att de samverkande verksamheterna har ett tydligt gemensamt mål, att de har definierat den gemensamma målgruppen och kartlagt de behov som man vill tillgodose med samverkan.

Sexuella övergrepp: Regionprojektet.

En processinriktad samverkan mellan VKV och de fyra huvudsjukhusen SKAS, NU/NÄL, SÄS och SU. Målet för projektet är att tillsammans ta fram regiongemensamma riktlinjer genom ett deltagande från resp. sjukhus berörda verksamheter som kvinnokliniker, barn- och ungdomskliniker, kirurgakuter samt i ett senare skede även STD-verksamheter vid hudkliniker. Riktlinjer avser både den akuta medicinska och psykosociala handläggningen och den medicinska och psykosociala uppföljningen av aktuell målgrupp. Gruppen pojkar/män och flickor/kvinnor från 13 år som utsatts för sexuella övergrepp alternativt misstanke om sexuella övergrepp.
Arbetet ledde fram till den RMR - regionala medicinska riktlinje - som används inom regionen idag och som du hittar under Material.

Samverkan och metodutveckling för förbättrat stöd till unga som har utsatts för sexuella övergrepp

VKV startade våren 2010 ett projekt med syfte att bidra till metodutveckling och bättre samverkan för förbättrat stöd till unga som utsatts för sexuella övergrepp. Med unga menas här personer mellan 13 och 25 år. Projektet inkluderade både representanter från offentliga och ideella organisationer i Göteborg och sex kranskommuner.

Projektet bjöd in ett trettiotal organisationer som träffades vid ett antal projektmöten i två separata grupper; en för offentligt anställda och en för verksamma i ideella organisationer. Förutom dessa möten genomfördes en kartläggning av organisationerna, ett par utbildningstillfällen samt två samverkansdagar på hotell Riverton där organisationerna gavs möjlighet att presentera sina verksamheterg för varandra. Dessutom togs det fram en informationsbroschyr om vart det finns hjälp att få med tillhörande visitkort som spridits till de olika aktörerna i projektet.

Senast uppdaterad: 2018-08-15 13:44