Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala medicinska riktlinjer - RMR

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att utjämna skillnader i vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, verksamhets- och förvaltningschefer.

RMR som VKV tagit fram

Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld – indikationer och handläggning

Våld i nära relationer – indikationer och handläggning

Handläggning vid akuta sexuella övergrep, barn och vuxen

Hedersrelaterat våld och förtyck

Övriga användbara RMR

Spädbarnsmisshandel

Barn som anhöriga

Andra riktlinjer och rutiner

Rutin: hantering av skyddade personuppgifter från Skatteverket

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2020-06-25 08:19