Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala medicinska riktlinjer - RMR

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att utjämna skillnader i vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, verksamhets- och förvaltningschefer.

RMR som VKV tagit fram

Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld – indikationer och handläggning

Våld i nära relationer – indikationer och handläggning

Handläggning vid akuta sexuella övergrep, barn och vuxen

Hedersrelaterat våld och förtyck

Övriga användbara RMR

Spädbarnsmisshandel

Barn som anhöriga

Andra riktlinjer och rutiner

Rutin: hantering av skyddade personuppgifter från Skatteverket

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn Västra Götaland

Hitta samtliga RMR inom Västra Götalandsregionen och läs om hur regionala medicinska riktlinjer tas fram.
Senast uppdaterad: 2020-09-28 12:48