Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Affischer om barns våldsutsatthet

För många människor är det en stor tyngd att behöva vara hemma mer under Covid-19, när hemmiljön inte är den trygga plats som det bör vara. Det finns många barn vars klump i magen växer under Covid-19. Då gäller det att vi vuxna ser de barn som far illa hemma - och att vi hjälper dem.

VKV har tillsammans med Huskurage tagit fram affischer att sprida inom vården under Covid-19. Det finns två olika affischer: dels en som vänder sig till vuxna och som har fokus på att vi behöver uppmärksamma barn som lever med våldsutsatthet, dels en som vänder sig direkt till barn och unga.

Affischerna finns på åtta olika språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) och tigrinja.

Alla varianter finns nedan som PDF:er i två format – A4 och A3. Längst ner på sidan hittar du varianter som går att läsa upp med skärmläsare.

PDF:erna är inte tillgänglighetsanpassade eftersom de endast är menade för utskrift, om du vill se informationen i ett uppläsningsbart format så finns det i fliken nedan som heter "Tillgänglighetsanpassning".

Svenska

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, svenska, A3 (PDF)

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, svenska, A4 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, svenska, A3 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, svenska, A4 (PDF)

Engelska 

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, engelska, A3 (PDF)

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, engelska, A4 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, engelska, A3 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, engelska, A4 (PDF)

Arabiska

Affisch, Till alla vuxna – nu måste vi se barnen, arabiska, A3 (PDF)

Affisch, Till alla vuxna – nu måste vi se barnen, arabiska, A4 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, arabiska, A3 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, arabiska, A4 (PDF)

Somaliska

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, somaliska, A3 (PDF)

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, somaliska, A4 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, somaliska, A3 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, somaliska, A4 (PDF)

Persiska

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, persiska, A3, (PDF)

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, persiska, A4, (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, persiska, A3 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, persiska, A4 (PDF)

Dari

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, dari, A3, (PDF)

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, dari, A4, (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, dari, A3 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, dari, A4 (PDF)

BKS (bosniska/kroatiska/serbiska)

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, BKS - bosniska - kroatiska - serbiska, A3, (PDF)

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, BKS - bosniska - kroatiska - serbiska, A4, (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, BKS - bosniska - kroatiska - serbiska, A3 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, BKS - bosniska - kroatiska - serbiska, A4 (PDF)

Tigrinja

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, tigrinja, A3, (PDF)

Affisch, Till alla vuxna - nu måste vi se barnen, tigrinja, A4, (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, tigrinja, A3 (PDF)

Affisch, Till alla barn och unga, tigrinja, A4 (PDF)

Covid-19-affischerna är inte skapta i tillgänglighetsanpassade PDF:er, eftersom de inte är menade att läsas på dator utan endast är ämnade för utskrift. För den som inte har möjlighet att läsa de utskriftbara PDF:erna och vill ta till sig vad som står på affischen så publicerar vi texten till de två svenska affischerna här. Om du önskar möjlighet att läsa texten på någon av de översatta affischerna får du gärna kontakta oss på VKV: 

Fliken Kontakt VKV

Texten på affischen Till alla barn och unga (svenska)

Alla barn har rätt att ha det bra. Men många barn lever i hem där vuxna inte alltid är snälla. Det kan vara:

 • Att du är rädd för en vuxen.
 • Att du mår dåligt av saker som vuxna säger eller gör.
 • Att du eller någon annan hemma blir slagen.
 • Att vuxna hemma hos dig dricker för mycket alkohol.
 • Att du och ditt syskon måste ta hand om er själva.

Så ska ingen behöva ha det. Ingen vuxen får göra saker som barn och unga mår dåligt av.

Kom ihåg:att du alltid får berätta om dåliga hemligheter för någon vuxen du litar på! Även om någon sagt att du inte får berätta! Dåliga hemligheter känns dåliga i kroppen, som i magen eller bröstet, och kan göra dig ledsen eller orolig.

Om du känner dig rädd hemma eller orolig för dig själv eller någon annan, gör så här:

 1. Prata med en vuxen du litar på! Det kan vara en lärare, skolans kurator, en förälder till en kompis, en granne eller någon du känner. Berätta hur du har det!
 2. Ring till BRIS på telefonnummer 116 111.
 3. Ring till socialtjänsten och berätta hur du har det. Telefonnummer finns på din kommuns hemsida.
 4. Ring polisen på 112 om någon är våldsam hemma, så kan de komma och stoppa våldet.

Längst ner på affischen finns logotyperna för VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) och Huskurage (En förening som verkar för att alla ska få leva i ett hem fria från rädsla och våld).

Texten till affischen Till alla vuxna - nu måste vi se barnen (svenska)

På grund av Coronaviruset tvingas många barn och vuxna vara hemma mer än vanligt. Vi vet att detta bidrar till en särskilt utsatt situation för många barn.

Vi vuxna som finns runt omkring behöver därför ta ett större ansvar och uppmärksamma de barnen.

Det kan vara en grannes barn, en kompis barn eller en kollegas barn. Det kan också vara samtal med vuxna eller barn, som du hör i din yrkesroll, och som väcker oro.

Om du är orolig för att barn utsätts för våld, försummelse eller på annat sätt far illa:

 1. Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Läs på din kommuns hemsida om du är osäker på hur du ska göra. Du behöver inte veta hur det är för barnet, utan endast uppleva oro.
 2. Prata med barnen! Fråga hur det är hemma. Berätta vad de kan göra ifall något händer som gör dem rädda. Tala om för barnen att det aldrig är ett barns fel att vuxna gör någon illa eller beter sig dåligt.
 3. Ring polisen! Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112.

Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 om du känner oro för ett barn och till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 för att få information om var du kan få stöd och hjälp.

Kom ihåg att: barn och unga som är hemma mer tillbringar ofta mer tid på nätet, vilket i sig kan öka risken att utsättas på nätet. Prata med dem om detta! Fråga hur de har det på nätet.

Det är alla vuxnas ansvar att barn känner sig trygga.

Längst ner på affischen finns logotyperna för VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) och Huskurage (En förening som verkar för att alla ska få leva i ett hem fria från rädsla och våld).

Senast uppdaterad: 2022-01-03 14:03