Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
VKV

Covid-19

På grund av Covid-19 tvingas många människor vara hemma mer än vanligt. Det bidrar till en särskilt utsatt situation för de som inte är trygga i sina hem. Risken är stor att våld i nära relationer ökar under Covid-19-epidemin, vilket kan få förödande konsekvenser för den som utsätts för våld i nära relationer.

Hos tand-, hälso- och sjukvården kan folk söka hjälp för symtom som har sin orsak i våldsutsatthet. Det kan vara både personer som utsatts för våld alternativt bevittnat/upplevt våld under sin barndom, och personer som själva utövat våld. Det är viktigt - inte minst under Covid-19 - att tand-, hälso och sjukvården visar att det finns hjälp att få, för alla som påverkas av våldsutsatthet.

Information i väntrum och övriga lokaler

Det är viktigt att information om våld i nära relationer finns uppsatt i väntrum, både för att öka medvetenheten hos allmänheten och för att patienterna ska veta att sjukvårdspersonalen är redo att prata om våldet. 

Det är också viktigt att material finns tillgängligt som är lätt att plocka med sig för patienten. Allra helst ska sådant material finnas både synligt (exempelvis i väntrum) och på platser där patienten kan ta med sig materialet utan att någon ser det (exempelvis inne på toaletter).

VKV har tagit fram följande material som vi rekommenderar används under Covid-19:

  • Ett bildspel i PowerPoint tänkt att använda som väntrums-TV, om våld i nära relationer.
  • Hjälpkort - ett för vuxna samt ett för barn och unga.
  • Affischer som vänder sig till barn som utsätts för eller upplever/bevittnar våld - på åtta olika språk.
  • Affischer som vänder sig till vuxna för att uppmärksamma barns våldsutsatthet under Covid-19 - på åtta olika språk.

Du hittar ytterligare material från VKV på vår materialsida.

Väntrums-TV

Här hittar du väntrums-TV:n om våld i nära relationer.

Hjälpkort

Här hittar du information om de hjälpkort som VKV har tagit fram - ett till vuxna samt ett till barn och unga.

Senast uppdaterad: 2022-01-03 13:12