Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

BHV

Genom att rutinmässigt ställa frågor om våld till föräldrar har BHV-personalen en unik möjlighet att uppmärksamma barn som utsätts för våld. Här kan du läsa information som rör BHV specifikt.

Att utsättas för våld, sexuella övergrepp, försummelse eller att ha bevittnat/upplevt våld mot närstående under barndomen kan ge allvarliga konsekvenser. Det kan påverka barnets psykiska och fysiska hälsa och utveckling. Det finns ett starkt samband mellan utsatthet under barndomen och ohälsa senare i vuxenlivet.

Att som barn ha bevittnat/upplevt våld mot en närstående innebär också att det finns en stark riskfaktor för att barnet själv kan utsättas för direkt fysiskt våld av en vuxen.

Metoden att fråga på rutin om våld implementerades under 2015-2017 och nu ställer alla Västra Götalandsregionens BHV-mottagningar rutinmässigt frågor om våld till alla mammor de möter. Läs mer om uppstarten under fliken Christina-projektet.

Detta handläggningsmaterial för BHV finns dels att ladda ner som PDF nedan, dels att beställa på Marknadsplatsen med artikelnummer 108353137, under namnet "A5-broschyr Handläggning för BVC -barn som far illa, VKV VGR".

Handläggning för barnhälsovården (BHV), Barn som far illa, riskerar att fara illa, 2020 (PDF)

Det bokmärke som har tagits fram för BHV finns att beställa i tryckt format. Den går att beställa från Marknadsplatsen, sök på artikelnummer VGR5873. Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet och inte har tillgång till Marknadsplatsen får kontakta VKV för beställning av material. Mejla gärna till: regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se

Bokmärket finns endast att beställa. Du kan se hur bokmärket ser ut på bilden nedan:

Foto av bokmärket för BHV framtaget av VKV.

Det finns en affisch för BHV, i formatet A2, att ha i väntrum. Beställs via Marknadsplatsen, VGR-nummer VGR5688.Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet och inte har tillgång till Marknadsplatsen får kontakta VKV för beställning av material. Mejla gärna till: regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se

Det finns föräldrafoldrar på olika språk. De går antingen att beställa tryckta via Marknadsplatsen. Du som arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet och inte har tillgång till Marknadsplatsen får kontakta VKV för beställning av material. Mejla gärna till: regionhalsan.vkv.kommunikation@vgregion.se .

Det går också att öppna föräldrafoldrarna som pdf:er här:

Föräldrafolder Svenska

VGR-nummer VGR5570 

Föräldrafolder - svenska (PDF)

Föräldrafolder Engelska

VGR-nummer VGR5566 

Föräldrafolder - engelska (PDF)

Föräldrafolder Arabiska

VGR-nummer VGR5561 

Föräldrafolder - arabiska (PDF)

Föräldrafolder Pashtu

VGR-nummer VGR5562 

Föräldrafolder - pashtu (PDF)

Föräldrafolder Persiska

VGR-nummer VGR5563 

Föräldrafolder - persiska (PDF)

Föräldrafolder Albanska

VGR-nummer VGR5564 

Föräldrafolder - albanska (PDF)

Föräldrafolder BKS, Bosniska, kroatiska, serbiska

VGR-nummer VGR5565 

Föräldrafolder - BKS, bosniska - kroatiska - serbiska (PDF)

Föräldrafolder Finska

VGR-nummer VGR5567 

Föräldrafolder - finska (PDF)

Föräldrafolder Polska

VGR-nummer VGR5568 

Föräldrafolder - polska (PDF)

Föräldrafolder Somaliska

VGR-nummer VGR5569 

Föräldrafolder - somaliska (PDF)

 

VKV har tagit fram en RMR (regional medicinsk riktlinje): Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld – indikationer och handläggning. Du hittar den på fliken Regionala Medicinska Riktlinjer.

Genväg till forskning är ett forskningsbaserat faktablad som ges ut av VKV. Läs gärna mer om barn och våld i Tove Corneliussens Genväg till forskning: Barn som upplever våld – konsekvenser för välmående och hälsa, Genväg till forskning. Du hittar den på fliken Genväg till forskning.

VGR Barnskyddsteam riktar sina konsultations- och utbildningsinsatser till medarbetare vid hälso- och sjukvårdsenheter inom Västra Götaland, både offentliga och privata.

VGR:s barnskyddsteam


Senast uppdaterad: 2022-02-16 14:30