Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ramar för att ställa frågor om våld

Hur frågor om våld ställs är avgörande för om patienten berättar om erfarenhet av våld. Nedan kan du läsa om att träffa patienter enskilt, att berätta om ramarna kring FOV:en och sådant som är viktigt att tänka på i mötet.

Träffa alltid patienten enskilt när frågor om våld ställs. Om tolk behöver användas, använd en auk­toriserad telefontolk (gärna SRHR-utbildad, SRHR står för Sexuell Reproduktiv Hälsa och Rättigheter). Låt aldrig barn eller andra släktingar tolka vid besök.

Informera patienten om att våld är vanligt förekommande och påverkar den psykiska och fysiska hälsan både på kort och lång sikt, och att ni i er verksamhet därför ställer frågor om våld till alla. Berätta att formuläret Frågor om våld (FOV) är ett underlag för samtal, att det är frivilligt att fylla i och att det inte sparas.

Viktigt att tänka på

Låt patienten besvara Frågor om våld (FOV) i lugn och ro medan du är kvar i rummet, eller gå igenom och besvara frågorna tillsammans med patienten vid behov. FOV finns på enklare svenska och på tolv andra språk samt med bildstöd. Du hittar alla FOV:ar på fliken Formuläret Frågor om våld (FOV).

Ta dig tid att gå igenom svaren och inled sedan ett samtal utifrån patientens svar i formuläret. Vilken typ av uppföljning som krävs beror på vad personen svarar, exempelvis ifall personen inte har någon egen erfarenhet av våld, har tidigare erfarenhet, har pågående erfarenhet av våld eller har utövat våld. Läs mer om uppföljning och handläggning i Handbok om våld i nära relationer (PDF) i slutet av kapitel 3.

Bemötandet är avgörande för patientens upplevelse och förmåga att berätta om eventuell erfarenhet av våld. Det är viktigt att du är trygg i dina kunskaper om våld när du ställer frågor och samtalar om våld. Det kan vara första gången patienten berättar för någon och det kan finnas en oro för hur du som tar emot svaren kommer reagera. Se till att ha tillgång till Hjälpkort dit du kan hänvisa patienten för stöd och behandling. Dessa hittar ni på fliken Material, under rubriken Hjälpkort.

Senast uppdaterad: 2021-12-27 08:09