Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandvård

Det är viktigt att tandvården är uppmärksam på kliniska tecken som kan tyda på att en patient har varit utsatt för våld. Det kan röra sig om fysiska skador mot huvud, hals och ansikte samt tandskador. Men även tandvårdsrädsla, omfattande kariesangrepp eller att patienten uteblir från behandling.

Tandvården kan göra en viktig insats i arbetet med våldsutsatta patienter och deras barn genom att medverka till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador. Att utsättas för våld, sexuella övergrepp, försummelse eller att ha bevittnat/upplevt våld mot närstående under barndomen kan ge allvarliga konsekvenser. Det är därför viktigt att det finns kunskap om våld och rutiner för hur personalen ställer frågor till patienter och hur svaren hanteras.

VKV har skapat följande två material som är särskilt aktuella för tandvården: 

Handläggning, Barn som far illa / riskerar att fara illa - handläggning för hälso- och sjukvården och tandvården (PDF)

Handledning för samtal om våld i nära relationer inom hälso- och sjukvården och tandvården, kunskapsmaterial

VKV har också skapat en Handbok om våld:

Handbok om våld är ryggraden i VKV:s utbildningar och innehåller en pedagogisk genomgång av olika typer av våld, handfasta råd för att ställa frågor om våld och möta patienter, samt kapitel om dokumentation och anmälan. Den riktar sig till alla yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården.

Handboken finns i två olika format:

Du kan beställa den i tryckt format. Om du arbetar inom Västra Götalandsregionen kan du beställa via Marknadsplatsen, sök på VKV eller använd artikelnummer VGR14815. Om du arbetar på en privat hälso- och sjukvårdsenhet kan du beställa material på Arkitektkopias hemsida för VKV.

Du kan också läsa handboken som PDFHandbok om våld i nära relationer (PDF)

Genväg till forskning är ett forskningsbaserat faktablad som ges ut av VKV. Du hittar de på fliken Genväg till forskning. Särskilt angeläget för dig inom tandvården är nummer sju i serien, Den våldsutsatta patienten i tandvården, som du hittar på den sidan.

Folktandvården har tidigare medverkat i ett projekt om frågor om våld, Christina-projektet. Du kan läsa mer om Christina-projektet på fliken Christina-projektet.

NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) har tagit fram en text med tillhörande film om Tandvårdens ansvar för patienter utsatta för våld.

Text och film Tandvårdens ansvar för patienter utsatta för våld

Senast uppdaterad: 2021-09-14 13:32