Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är våld?

Våld kan se ut på många olika vis. Nedan exemplifieras och definieras kortfattat olika slags våld. Ofta överlappar dessa definitioner varandra, och en våldsutsatt person är ofta utsatt för flera slags våld.

Hur dessa definitioner av våld påverkar barn kan du läsa mer om i fliken "barn och våld". Du kan också läsa mer om dessa olika slags våld på andra flikar under huvudfliken "om våld". Använd menyn till vänster om du sitter vid en dator, eller de tre strecken uppe till vänster om du besöker hemsidan via mobilen.  

Fysiskt våld
Fysiskt våld är exempelvis att slå, knuffa, bita, bränna, nypa, riva, förgifta, dra i håret, skaka. Det kan också vara örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar, stryptag och kvävningsförsök. Fysiskt våld leder i sin allvarligaste form till döden.

Psykiskt våld
Psykiskt våld är exempelvis verbala kränkningar, nedvärderande omdömen, hån, trakasserier, hot, tvång, kontroll av olika slag och social isolering. Det psykiska våldet kan även vara materiellt - såsom aggressiva
handlingar riktade mot materiella ting eller våld riktat mot husdjur. Det kan också vara ekonomiskt våld - vilket kan innebära att den utsatta inte får förfoga över sin egen ekonomi eller tvingas skriva under köpekontrakt.

Latent våld
Latent våld kan beskrivas som att våldet ”hänger i luften”. Genom en blick eller sinnesstämning kan den som utövar våld få den utsatta att känna sig hotad och rädd. Den som är utsatt är ständigt på sin vakt och har beredskap inför att någonting kan hända. Det latenta våldet bidrar till att begränsa den utsattas livsutrymme.

Sexuellt våld
Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Det kan vara allt från att tafsa på någon eller att tvinga någon att utföra eller bevittna olika typer av sexuella handlingar till våldtäkt. Läs mer här om sexuellt våld.

Våld via digitala medier
Våld via digitala medier har blivit allt vanligare i takt med det ökade användandet av datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Det kan bestå i att utövaren skickar hotfulla mejl och sms eller ”dickpics”, sprider rykten via sociala medier, kapar en persons Facebook- eller Instagram-konto eller laddar ned positioneringstjänster på mobilen för att kontrollera var personen befinner sig.

Funktionshindersrelaterat våld
Funktionshindersrelaterat våld riktar sig direkt mot personens funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om att hindras från tillgång till hjälpmedel så som rullstol eller batterier till hörapparat. Det kan också vara att inte få tillgång till medicin eller till teckentolkning. Det funktionshindersrelaterade våldet kan vara mindre synligt för omgivningen än andra typer av våld och är därför viktigt att vara extra observant på.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas framförallt av att det sker kollektivt, det vill säga att en familj, släkt eller grupp ger våldsutövaren/våldsutövarna stöd. Det är ett brett begrepp för kollektiv kontroll, som kan ta sig uttryck i begränsningar av livsutrymme, hot, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och många fler sorters kontroll. Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck här.

Senast uppdaterad: 2020-05-25 10:14