Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas framförallt av att det sker kollektivt, det vill säga att en familj, släkt eller grupp ger våldsutövaren/våldsutövarna stöd. Genom en stark kontroll av familjemedlemmars sexualitet försöker kollektivet att bevara patriarkala och heteronormativa samhällsstrukturer som bygger på makt och underordning.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brett begrepp för kollektiv kontroll, som kan ta sig uttryck i:

 • begränsningar av livsutrymme
 • hot
 • uteslutning ur gemenskapen/kollektivet (eller hot om detta)
 • psykiskt våld
 • fysiskt våld
 • sexuellt våld
 • barnäktenskap eller tvångsäktenskap
 • kvinnlig könsstympning
 • uppmaningar om självmord och mord.

Vem kontrollerar och vem kontrolleras?

Det är främst flickors och kvinnors sexualitet som kontrolleras. Hedersrelaterat våld och förtryck kan också riktas mot någon med normbrytande sexuell läggning eller normbrytande funktion. Pojkar och unga män kan ha dubbla roller i det hedersrelaterade våldet. Det är ofta de som utövar våldet och kontrollen, men de kan också vara kontrollerade själva – både i våldsutövandet och i sitt val av partner.

Läs mer

VKV har tagit fram en RMR (regional medicinsk riktlinje) på ämnet: Hedersrelaterat våld och förtryck, RMR (PDF). Där kan du läsa mer om:

 • vad hedersrelaterat våld och förtryck är, samt hur det kan ta sig uttryck.
 • könsstympning av flickor och kvinnor.
 • barnäktenskap och tvångsäktenskap.
 • så kallat oskuldsintyg.

VKV har tagit fram tre foldrar om hedersrelaterat våld och förtryck som finns att beställa. De går att beställa antingen från Marknadsplatsen (sök på 'VKV foldrar' eller se artikelnummer nedan) eller från Arkitektkopias hemsida för VKV

Hos Marknadsplatsen finns foldrarna upplagda på Regiontryckeriet och Regionservice Sisjödepån:
- Foldern Får du påverka ditt eget liv? Artikelnummer VGR14805 eller 200002350.
- Foldern Vet du vad kvinnlig könsstympning är? Artikelnummer 200002351 eller VGR14806.
- Foldern får du gifta dig med vem du vill? Artikelnummer VGR14807 eller 200002352.

Foldrarnas utseende

Foldrarna finns bara att beställa, men du kan se ett foto på framsidan nedan: 

Foto av framsidan till foldern Får du gifta dig med vem du vill?

 

Foto av framsidan till foldern Vet du vad kvinnlig könsstympning är?

 

Foto av framsidan till foldern Får du påverka ditt liv?

1 juli 2020 skärptes lagstiftningen i Sverige kring hedersbrott. Du kan läsa kortfattat vad den nya lagstiftningen innebär på hemsidan hedersförtryck.se, fliken Nytt informationsmaterial om skärpt lagstiftning kring hedersbrott. Där kan du också ladda ner informationsmaterial och affischer som Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland skapat om lagstiftningen – såväl material riktat direkt till barn och unga, som material till vårdnadshavare och yrkesverksamma.

VKV har tagit fram en RMR (regional medicinsk riktlinje) för Hedersrelaterat våld och förtryck, RMR (PDF).

Genväg till forskning är ett forskningsbaserat faktablad som ges ut av VKV. Läs gärna mer i Genväg till forskning 11: Hedersrelaterat våld och förtryck (PDF)

Du hittar mer information om hedersrelaterat våld och förtryck på följande sidor:

Hedersförtryck.se, fliken Kompetensteamet.
Ett nationellt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hit kan du som personal ringa för att få råd och stöd gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. 
En handlingsplan på Regeringskansliets hemsida. 

Hedersförtryck.se, fliken Kommunikationsverktyget Våga förstå 
Ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt för barn och unga med kommunikationssvårigheter att få stöd i att uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet.

Migrationsverkets webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck
Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Senast uppdaterad: 2021-09-13 08:34