Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas framförallt av att det sker kollektivt, det vill säga att en familj, släkt eller grupp ger våldsutövaren/våldsutövarna stöd. Genom en stark kontroll av familjemedlemmars sexualitet försöker kollektivet att bevara patriarkala och heteronormativa samhällsstrukturer som bygger på makt och underordning.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brett begrepp för kollektiv kontroll, som kan ta sig uttryck i:

 • begränsningar av livsutrymme
 • hot
 • uteslutning ur gemenskapen/kollektivet (eller hot om detta)
 • psykiskt våld
 • fysiskt våld
 • sexuellt våld
 • barnäktenskap eller tvångsäktenskap
 • kvinnlig könsstympning
 • uppmaningar om självmord och mord.

Vem kontrollerar och vem kontrolleras?

Det är främst flickors och kvinnors sexualitet som kontrolleras. Hedersrelaterat våld och förtryck kan också riktas mot någon med normbrytande sexuell läggning eller normbrytande funktion. Pojkar och unga män kan ha dubbla roller i det hedersrelaterade våldet. Det är ofta de som utövar våldet och kontrollen, men de kan också vara kontrollerade själva – både i våldsutövandet och i sitt val av partner.

Läs mer

VKV har tagit fram en RMR (regional medicinsk riktlinje) om hedersrelaterat våld och förtryck. Där kan du läsa mer om:

 • vad hedersrelaterat våld och förtryck är, samt hur det kan ta sig uttryck (i bilagan, sidan tre).
 • könsstympning av flickor och kvinnor (i bilagan, sidan fyra).
 • barnäktenskap och tvångsäktenskap (i bilagan, sidan sju).
 • så kallat oskuldsintyg (i bilagan, sidan sju).

1 juli 2020 skärps lagstiftningen i Sverige kring hedersbrott. På den här sidan hos hedersförtryck.se kan du läsa kortfattat vad den nya lagstiftningen innebär. Du kan också ladda ner informationsmaterial och affischer som Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland skapat om lagstiftningen – såväl material riktat direkt till barn och unga, som material till vårdnadshavare och yrkesverksamma.

Genväg till forskning är ett forskningsbaserat faktablad som ges ut av VKV. Det finns en Genväg till forskning som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck.

Vill du läsa mer om hedersrelaterat våld? Här finns tips på var du hittar mer information:

Nationellt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hit kan du som personal ringa för att få råd och stöd gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Denna kan du läsa om du vill läsa in dig noggrannare på handlingsplanen på Regeringens hemsida. 

Hedersförtryck.se - Våga förstå 
Ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt för barn och unga med kommunikationssvårigheter att få stöd i att uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet.

Socialstyrelsens utbildning om könsstympning av flickor och kvinnor
Denna utbildning vänder sig till de sjuksköterskor, barnmorskor eller läkare som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade. Webbutbildningen ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge en generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande. Den tar cirka en timme att genomföra. Tryck på rubriken för att komma till utbildningen.

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck
Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder. Tryck på rubriken för att komma till utbildningen.

Senast uppdaterad: 2020-09-28 12:57