Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn, unga och våld

På den här sidan och dess underflikar beskriver vi barns och ungas våldsutsatthet. Ibland använder vi ordet barn för alla under 18 år, till exempel när vi beskriver vad våld mot barn är. Ibland skiljer vi på barn och unga. Då är barn alla mellan 0 och 12 år och unga alla mellan 13 och 24 år, eftersom ungdomsmottagningen även tar emot unga vuxna.

På den här sidan beskriver och exemplifierar vi vad våld mot barn kan vara och då menar vi alla barn upp till 18 år. Våld mot barn är när ett barn utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller kränkningar. Det kan också vara när vuxna försummar barns grundläggande behov. Du kan läsa förklaringar till dessa begrepp genom att trycka här.
Här har vi samlat material som rör barn, unga och våld. Dels finns det RMR:er (Regionala medicinska riktlinjer) för arbetet med barn och unga angående våld. Dels finns det material som riktar sig direkt till barn och unga, som handlar om våld.
Våldsutsatthet i barndomen kan ha negativa hälsoeffekter ända upp i vuxen ålder. På den här sidan beskriver vi våldets hälsoeffekter på barn och menar då barn 0–12 år.
På den här sidan beskriver vi våldets hälsoeffekter på unga och menar då personer mellan 13 och 24 år. Det är den åldersgruppen som besöker våra ungdomsmottagningar och det är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld.
Barn och unga som far illa är inte en homogen grupp, de finns inom alla samhällsskikt, kulturer och religioner. Vissa barn och unga löper dock en större risk relaterat till individuella, familje-, och omgivningsfaktorer. Därför är det viktigt att se varje individ i sitt sammanhang. Här kan du läsa mer om det.
Senast uppdaterad: 2020-06-16 11:49