Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om våld

Här har vi på VKV samlat information om våldsutsatthet och våldsutövande som kan vara bra att ha för dig som jobbar inom tand-, hälso- och sjukvården. Nedan kan du läsa kortfattat vad som finns på de olika underflikarna till sidan "Om våld".

Våld kan se ut på många olika vis. Här exemplifieras och definieras kortfattat olika slags våld.
Begreppet "våld i nära relationer" återkommer i många texter på denna hemsida. Utifrån det uppkommer ibland frågan vad som räknas som "nära relationer", vilket besvaras i den här texten.
På den här sidan och dess underflikar beskriver vi barns och ungas våldsutsatthet. Du kan läsa vad våld mot barn är samt hitta RMR:er (Regionala medicinska riktlinjer) och material riktat till barn. Vi beskriver hur våld påverkar barn och unga, vilken roll tand-, hälso- och sjukvården har, samt vad du som träffar barn och unga i ditt arbete kan tänka på.
På denna sida finns information samlat om vad hedersrelaterat våld och förtryck är, den RMR (Regional medicinsk riktlinje) som finns inom området, andra tips på var en kan läsa mer och tillgängliga webbutbildningar.
På denna sida kan du läsa om vad sexuellt våld är, vilken kunskap som krävs av tand-, hälso- och sjukvårdspersonal angående sexuellt våld och en RMR (Regional medicinsk riktlinje) inom området.
På den här sidan förklarar vi vad psykiskt våld är och exemplifierar hur det kan ta sig uttryck. Det beskrivs också kortfattat hur psykiskt våld kan påverka barn och unga.
Erfarenhet av våld har stora konsekvenser på människors psykiska och fysiska hälsa och leder till en mängd negativa hälsoeffekter – såväl på kort som lång sikt. Här kan du läsa mer om det.
På en individnivå kan alla drabbas av våld i nära relationer. På gruppnivå är dock största delen av det våld som utövas i nära relationer riktat mot kvinnor och på gruppnivå är det män som utövar våldet. Här kan du läsa om sårbarhetsfaktorer som ger ökad risk att utsättas för våld.
Personer som utövar våld i nära relationer kan vara precis vem som helst, det syns inte utanpå. Vi inom tand-, hälso- och sjukvård kan aldrig förutspå vem det är som utövar våld. Fördomar kan ofta vara ett hinder för att identifiera personer med vålds- och aggressionsproblem. Därför är det viktigt att ställa rutinmässiga frågor om våldsutövning.
Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Här kan du läsa mer om det och se en film om hans ACE-studie.
Senast uppdaterad: 2020-06-30 15:11