Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och ett allvarligt brott. I begreppet ingår också våldtäkt och andra sexualbrott som män begår mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor skiljer sig från andra typer av våldshandlingar på flera sätt.Förövaren är en närstående person som kvinnan har/har haft en känslomässig, intim relation till.

Även män drabbas av våld i nära relationer, men eftersom det i majoriteten av fall är män som utsätter kvinnor för våld används generellt begreppet mäns våld mot kvinnor. Våldet som riktas mot kvinnor är oftare upprepat och tenderar att vara grövre och resultera i fler negativa konsekvenser för den drabbade. 

Kvinnor är kraftigt överrepresenterade när det gäller våld eller hot i hemmet och i samband med yrkesutövning, medan män är överrepresenterade när det gäller våld på allmän plats.

 Referenser

Klara Hradilova Selin, "Våld mot kvinnor och män i nära relationer – Våldets karaktär och offrens erfarenheter" Rapport 2009:12, Brottsförebyggande rådet. Läs här
Regeringskansliet. "Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer" skr. 2007/08:39 Läs här 
Rapport från Amnesty International "Mäns våld mot kvinnor i nära relationer" (2004) Läs här

Senast uppdaterad: 2019-03-14 11:27