Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tvångsäktenskap

Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja (2009) är det cirka 70 000 personer i åldern 16-25 år som upplever att de inte kan välja partner fritt i Sverige. Det motsvarar 6,6 procent av de unga kvinnorna och 3,8 procent av de unga männen. Av dessa personer är det ungefär 8 500 som är oroliga över att inte själva få välja vem de ska gifta sig med. Av rapporten framgår att flickor i högre grad än pojkar oroar sig över att de själva inte skall få välja vem de skall gifta sig med.

I den politiska debatten har tvångsäktenskap främst diskuterats inom ramen för jämställdhets-, ungdoms- och migrationsfrågor. Tvångsäktenskap framställs dessutom ofta som en religiös eller kulturell praktik som förekommer främst i muslimska länder. Forskningen visar dock att tvångsäktenskap förekommer i flera andra minoritetsgrupper och i alla religioner. Även om förekomsten av tvångsäktenskap inte följer strikta etniska eller nationella gränser är det mest vanligt i Nordafrika, Mellanöstern, södra Asien och Sydostasien. (källa: NCK:s kunskapsbank)

Det finns en stor oenighet inom forskning och politisk debatt kring hur arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap bör definieras. Att bestämma var medgivandet tar slut och tvånget tar vid är inte enkelt - termen att bli ”pressad att gifta sig” har använts av vissa forskare för att fånga in det ambivalenta i ett arrangerat äktenskap mot en parts vilja.

Giftermålen kan ske utomlands och i samband med en resa med familjen. Utrikesdepartementet har konkreta råd till unga på sin webbplats om vad de kan göra innan de reser och om de blir utsatta för hedersbrott utomlands. Råden handlar bland annat om att unga bör försöka stanna hemma om de är oroliga för att bli bortgifta och att de bör kontakta

Senast uppdaterad: 2018-11-14 09:50