Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i många samhällen och kan ta sig olika uttryck. En familjs heder hänger ihop med vad familjemedlemmar gör och säger, utifrån föreställningar om manligt och kvinnligt och normer kring sexualitet.

Vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck används som uttryck för ett våld i ”hederns namn”. Någon mer enhetlig benämning och definition av våldet finns inte. FN har i en rapport angett att HRV kännetecknas av att våldet utförs och uppmuntras av ett kollektiv vars förtryck är strukturellt och institutionaliserat. 
Den person som bryter mot de regler och normer som en förväntas följa kan råka illa ut. Personen riskerar att kontrolleras på ett sätt som begränsar möjligheterna att välja fritt i livet.

Eftersom det inte finns en global enhetlig definition försvåras arbetet med att identifiera de utsatta, samt att arbeta förebyggande och främjande för att HRV inte ska uppstå. Bristen på en enhetlig definition kan också förminska medvetenheten och erkännandet av HRV som ett våldsområde.  

Komplexiteten som omger HRV ses tydligt genom att de som arbetar med frågan känner oro och osäkerhet i vad som är bäst skydd, stöd och behandling för den utsatta. Det kännetecknas också utifrån att många forskare studerar inom vilket våldsområde frågan hör hemma.

Hur kan hedersrelaterat våld och förtryck se ut?

Kontrollen kan handla om vad en har på sig, vem en träffar, vem en ska gifta dig med, om en vill skilja sig, eller vilket yrke en ska välja. Ibland kan det räcka med ett rykte om vad en person eventuellt sagt eller gjort, för att råka illa ut. De som kontrollerar är ofta flera familjemedlemmar – både kvinnor och män. I allvarligare fall kan en bli utsatt för hot om våld eller våld.

Senast uppdaterad: 2019-03-14 11:48