Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vilka utsätter andra för våld?

Vilka som använder våld i nära relation vet vi lite om. Området är fortfarande lite utforskat.

Det finns många olika teorier och förklaringsmodeller.

Svaret på vilka som slår och varför de slår är beroende på vilken förklaringsmodell man utgår ifrån.

Förklaringar på individnivå utgår från att män med vissa egenskaper eller erfarenheter är våldsamma. Detta kan vara män med alkohol- eller drogproblem, män som är kriminella, har en psykisk störning eller som själva har varit utsatta för våld i barndomen.

Förklaringar på relationsnivå lägger betoningen på samspelet i relationen mellan två parter. Till exempel hur parterna löser konflikter i familjen.

Förklaringar på strukturell nivå handlar om att strukturerna i samhället påverkar individens handlande och agerande. Det begrepp som ofta används är patriarkala maktstrukturer. Det innebär att våldet sker i ett socialt system där kvinnor är underordnade män och att våldet är en konsekvens av ett ojämställt samhälle.

Senast uppdaterad: 2019-03-14 11:23