Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Missbruk

Studier har visat att missbrukande kvinnor är en mycket sårbar grupp i samhället och att våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Kvinnorna är utsatta för ett upprepat och grovt våld, främst av en man de har eller har haft en nära relation till.

Kvinnorna bemöts inte sällan av oförståelse och okunskap och utsätts ibland för kränkningar och våld av de samhällsinstanser som ska ge dem stöd och hjälp. Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem är en mångfacetterad grupp i fråga om social tillhörighet och typ av missbruk, vilket måste beaktas i arbetet för att stödja dem och att motverka våldet. Ofta ställs krav på att missbruket skall upphöra innan kvinnan kan få hjälp för sin våldsutsatthet och många behandlingsinsatser är könsblandade vilket innebär att kvinnorna kan komma att tvingas att vara i behandling med män som utsatt dem för våld. Det är dessutom svårt att hitta skyddat boende för kvinnor som lever med missbruk då de flesta ställer krav på drogfrihet.

Senast uppdaterad: 2018-08-14 15:40