Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvinnor med utomsvensk bakgrund

Många som lämnar sitt hemland för att komma till Sverige har svåra upplevelser bakom sig. Social isolering, låg utbildning, arbetslöshet, påfrestande livshändelser och psykisk ohälsa är vanligare bland utlandsfödda personer och är samtidigt kända riskfaktorer för våldsutsatthet. Våld inom familjen är i många länder inte ett brott och det bör hållas inom familjen. Det finns många orsaker till att det kan vara svårt att berätta om våldsutsatthet: rädsla för myndigheter, oro för att förlora vårdnaden om sina barn, önskan att skydda sin partner och att inte oroa övriga familjen. Ekonomiskt beroende och svaga sociala nätverk samt risken för social exkludering kan vara andra bidragande orsaker till att det är svårt att lämna en destruktiv relation. Användandet av tolk kan försvåra kommunikationen mellan patient och vårdgivare.

Information är en viktig förebyggande åtgärd både kring rättigheter och skyldigheter liksom barnens ställning. Det är viktigt att inte särbehandla kvinnor från andra kulturer - de skall få samma stöd och hjälp att ta sig ur ett destruktivt förhållande.

Senast uppdaterad: 2018-08-14 15:40