Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Äldre

Den typ av våld som beskrivs mot äldre i forskning är fysiskt, psykiskt och ekonomiskt våld samt vanvård och försummelse. Funktionsnedsättning, social isolering, stort vårdbehov, ekonomiskt beroende och demens är några riskfaktorer som ökar utsattheten. Det vanligaste är att en familjemedlem är förövare (partner, barn/barnbarn, syskon) men det kan också vara en vårdare eller vän. Det är oftast en man som är förövare. Komplexa våldsituationer inom familjen kan ha pågått en lång tid.

Det förekommer brist på kunskap och uppmärksamhet hos anställda inom hälso- och sjukvården. Genom att rutinmässigt ställa frågor om våldsutsatthet och samverka med andra kan komplexa våldssituationer upptäckas.

 

Senast uppdaterad: 2018-08-14 15:40