Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Socialtjänst

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att ge stöd och hjälp till de barn, kvinnor och män som vistas i kommunen och som lever med våld i nära relation. Socialtjänsten finns i alla kommuner. Socialjouren ansvarar för socialtjänstens insatser vid akuta sociala problem efter kontorstid.  

Läs mer om hur socialtjänsten kan hjälpa
Visste du att... 

1 juli 2007 skärptes lagen så att Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld blev tydligare. Efter lagändringen ska socialtjänsten ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld då behov finns.

Socialtjänstens hjälp och stöd

Socialtjänsten omfattar flera olika verksamheter som regleras av Socialtjänstlagen. Genom den lagen har socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de barn, kvinnor och män som vistas i kommunen och som lever med våld får den hjälp de behöver. Alla som arbetar på socialtjänsten har tystnadsplikt. 

Stöd och rådgivning

Kommunen ska erbjuda stöd och rådgivning till våldsutsatta och de som utsätter närstående för våld. Flera kommuner har särskilda verksamheter som erbjuder stöd och rådgivning till barn, kvinnor och män, exempelvis kriscentrum för kvinnor och män.

Brottsofferhjälp

Kommunernas socialtjänst har fått ett starkare ansvar för brottsoffer. Det innebär att de är skyldiga att bland annat erbjuda stöd i olika former till de som behöver.

Skyddat boende

Kommunen har ansvar för att ge den våldsutsatta kvinnan och hennes barn skydd mot fortsatt våld. Som regel hänvisar socialtjänsten den våldsutsatta kvinnan till ett kriscentrum eller den lokala kvinnojouren i kommunen. I de fall då kvinnan och hennes eventuella barn inte är säkra på en kvinnojour i hemkommunen kan socialtjänsten ta kontakt med skyddade boenden på annan ort.

 Hitta kvinnojour

www.kvinnojour.com

www.roks.se 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-16 11:25