Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan

Samverkan

Genom god samverkan mellan hälso- och sjukvården, folktandvård, polis, socialtjänst, åklagarmyndigheten och ideella organisationer som kvinnojour och brottsofferjour kan stödinsatserna förstärkas och barn och vuxna kan få den hjälp de behöver.

I Regeringens handlingsplan om våld i nära relationer efterfrågas en ökad samverkan. Där belyses att ett ökat samarbete inom och mellan myndigheter och andra aktörer som kommer i kontakt med våldsutsatta och förövare är av avgörande betydelse för att utsatta personer ska få den hjälp de behöver. Samarbetet ska ske med kunskap om och respekt för varje myndighets uppdrag och kompetens. Regelverk, rutiner och myndigheters sätt att arbeta får inte utan goda skäl hindra ett fördjupat samarbete. Detta genererar en höjd kompetens och en ökad kunskap inom området våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2018-05-16 15:08