Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Riskanalys

Skyddsåtgärder/riskbedömning

En hot- och riskbedömning skall alltid göras. Polis och socialtjänst har oftast goda rutiner för detta. En av de viktigaste åtgärderna förutom rent fysiskt skydd vid akut fara är psykologiskt stöd samt att patienten får relevant, tillförlitlig och kontinuerlig information om vilket stöd och skydd som kan erbjudas på kort och lång sikt.

Enligt statistik från BRÅ riskerar ca 17 kvinnor dödas per år av en person som de haft en nära relation till, ofta i samband med separation. Det är viktigt att kartlägga riskfaktorer för kvinnor som utsatts för våld och genomföra en säkerhetsplanering för henne samt eventuella barn. En bedömning av risk för självmord kan också behöva göras. (Ett bedömningsinstrument för personal inom hälso- och sjukvården saknas idag) Några exempel på riskfaktorer är om det förekommit tidigare våld och/eller upptrappning av våldet mot den hotade, om den hotande begått brott mot andra personer och/eller har missbruksproblem samt om den hotade känner rädsla och/eller har ett svagt socialt nätverk.

Exempel på verktyg för strukturerad riskanalys: SARA (partnervåld), SAM (stalkning), Patriark (hedersrelaterad brottslighet), ”Malmö-modellen” (generell brottslighet), Check-10 (generell brottslighet), FREDA.

Senast uppdaterad: 2018-08-14 15:43