Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd och behandling

Stöd och behandling

Medicinskt omhändertagande

När den våldsutsatta söker akut vård är behandling av skadorna det primära. Anamnesen skall vara detaljerad eftersom den är underlag för kroppsundersökningen. Det är dock inte sjukvårdspersonalens uppgift att hålla ett slags förhör med patienten. Läkarundersökningen skall vara noggrann och omfatta hela kroppen. Denna undersökning ligger till grund för en medicinsk bedömning men även för att säkra bevis för en ev framtida rättsprocess (se även dokumentation/rättsintyg. OBS-patientens medgivande krävs, det är också viktigt att informera om syftet med undersökningen.

Psykosocialt omhändertagande

I det akuta skedet är krisstöd viktigt. Stödsamtal eller krissamtal är en vanlig behandlingsform. En kris yttrar sig olika för olika personer. Patienten behöver stöd att göra sin situation så trygg det är möjligt. Behov av praktiskt stöd kan vara stort, hjälp att kontakta andra instanser t ex. Förvänta dig inte att hon skall komma ihåg saker, orka ringa samtal, skriva brev eller andra praktiska saker. Det är viktigt att motivera den våldsutsatta till fortsatta stödjande insatser eller att söka skydd vid akut fara samt att göra en aktiv uppföljning.


Senast uppdaterad: 2018-05-17 11:34