Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dokumentation

Dokumentation

Det är viktigt att dokumentera det våld patienten varit utsatt för även om polisanmälan inte är aktuell i nuläget. Det kan gälla synbara skador men även berättelser om våldsepisoder, hot eller liknande (även psykiskt tillstånd skall dokumenteras). Detta kan ha stor betydelse som stödbevisning i en framtida rättsprocess. Upplys den enskilde om rätten att ta del av allt som står i journalen och att uppgifterna som huvudregel inte får lämnas ut utan medgivande. Tänk på att anteckningarna bör vara koncisa, hålla sig till den aktuella händelsen och att det enbart avser medicinska iakttagelser och bedömningar. Glöm ej möjligheten att rådgöra med polis eller åklagare utan att bryta sekretessen! 

Tänk på att dokumentera om patienten har barn under 18 år och vad dom i så fall har upplevt/varit utsatta för!

Alla skador bör dokumenteras med hjälp av färgfotografering. Patientens samtycke skall inhämtas innan fotografering sker. Respektera patientens integritet och klä inte av patienten mer än nödvändigt. Drapera med en duk om nödvändigt. Börja bildserien med en bild på patientens identitet (pass eller liknande id handling) och dagens datum och klockslag. Vid fotografering så bör man lägga en linjal eller måttband bredvid skadan så att storleken framkommer. Ange området på kroppen och ta även en översiktsbild. Ofta framträder blåmärken tydligare efter ett till tre dygn. Skador kan också ritas in på en kroppsmall, detta är främst att rekommendera vid sexuella övergrepp. Digitala bilder kräver varsam hantering för att förhindra spridning! (se vidare Patientjournallagen (1985:562)

Senast uppdaterad: 2018-05-17 11:34