Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Våldets konsekvenser

Våldets konsekvenser

Våldet är ofta en bakomliggande orsak till diffusa hälsoproblem. Några exempel på akuta skador är kontusioner, frakturer, skallskador och skärsår. Det är även vanligt med kroniska smärtor som huvudvärk, muskelvärk, bröstsmärta, buksmärta, mag- och tarmproblem samt gynekologiska besvär. Psykosomatiska symtom som stickningar, domningar, illamående, diffus trötthet, yrsel och svimningar förekommer också.

Kvinnor sätter sällan sina besvär i samband med att de är utsatta för våld eftersom de ofta har normaliserat sin situation. Skuld, skam och rädsla för eventuella repressalier kan också vara hinder för den våldsutsatta att avslöja hur hon har det.

Våld under graviditet ökar risken för en mängd fysiska problem samt kan öka risken för förlossningskomplikationer. Problem med amningen samt försämrad anknytning kan förekomma till följd av våld.

Depressioner och psykiska problem är upp till fyra gånger vanligare hos våldsutsatta. Självmordstankar och självmordsförsök är vanligare i denna grupp jämfört med dem som ej varit utsatta. Övergrepp långt tillbaka i tiden kan ge förlossningsrädsla och en del kvinnor återupplever övergreppen i samband med förlossningen.

Patienter som varit utsatta för våld under lång tid kan vara utsatta för PTSD. PTSD är en fördröjd eller långvarig reaktion på en svår upplevelse. Tankeverksamheten påverkas så att koncentrationsförmågan och minnesfunktionen försämras.

Senast uppdaterad: 2018-05-16 14:04