Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Normaliseringsprocessen/uppbrott

Våldets normaliseringsprocess/uppbrott

Detta är en process då våldet i relationen långsamt stegras och normaliseras. Övergången mellan våld och icke-våld är glidande och förändringen sker gradvis. Genom hot och kontroll minskas kvinnans livsutrymme undan för undan. Ofta förekommer en växling mellan värme och våld. Det fysiska våldet upplevs till slut som ett normalt inslag i vardagen både av den utsatta och av förövaren.

Uppbrottet sker vanligen efter ett särskilt allvarligt misshandelstillfälle som ofta föregås av ett flertal tillfälliga uppbrott. Allt eftersom de negativa aspekterna framträder bryts de emotionella banden ned och offret kan i stället drabbas av en känsla av likgiltighet inför förövaren samt att det är omöjligt för henne att få våldet att upphöra. Olika insikter till följd av specifika omständigheter, exempelvis att kvinnan fruktar för sitt liv eller att ett barns eller annan närståendes säkerhet står på spel, kan leda till att processen påskyndas.

Utomståendes stöd kan vara ovärderligt för att möjliggöra ett slutgiltigt uppbrott, varför kunskap om uppbrottsprocessen och dess olika stadier är av stor vikt för ett korrekt bemötande.

Läs mer om uppbrottsprocessen i Genväg till forskning 1 (länk till PDF)

Senast uppdaterad: 2018-05-16 13:35