Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vuxna

Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar får denna person att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill. (Per Isdal)

Våldet indelas ofta i tre huvudkategorier:

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som kan leda till skada och fysisk smärta. Exempel: knuffar, slag, strypgrepp, sparkar.

Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot den närståendes person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Det psykiska våldet kan också vara materiellt, till exempel aggressiva handlingar riktade mot materiella ting som skapar oro och rädsla. Våldet kan också rikta sig mot husdjur eller anhöriga/vänner.

Sexuellt våld är när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller i oförenlighet med sin egen mognad. Exempel är våldtäkt, sexuella övergrepp/trakasserier, att tvingas att se på porr, bli tafsad på eller tvingas att utföra sexuella handlingar.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 09:02